Děti ze ŠD 4 byly pozvány na besedu k Halloweenu do knihovny. Paní knihovnice děti nejprve seznámila s původem a typem oslav tohoto svátku. Potom děti řešily kvíz z toho, co si z Halloweenu zapamatovaly. Taky si trochu zasoutěžily – házely míčky na „živý terč“ – svého spolužáka. Nakonec si z papírových ruliček a krepového papíru vyrobily ducha. Zábava v knihovně se dětem líbila. Zpracovala: Danuše Schlossarková