V 5. oddělení školní družiny jsme oslavili Halloween.. Děti si oblékly úžasné kostýmy a společně jsme vyrazily na oběd, kde jsme pobavily paní kuchařky svými „modely“. Po obědě nás čekaly hry plné zábavy… Nejprve týmy „mumifikovaly“ své kamarády, poté následovala překážková dráha, záhadný pytel, židličkový tanec a nakonec jsme si zaskotačili s p. as. Evou Wensday dance. Velmi děkuji rodičům, dětem a p. asistence Evě Kalábové. Zpracovala: Jana Dudová