Každý rok se školní družinka zapojuje do projektového dne „Den čtení“ v měsíci březnu. Dne 22. 3. 2023 proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“ a paní vychovatelky si pro děti připravily četbu pohádky s dramatizací „O DVOU SESTRÁCH“ v prostorách malé tělocvičny. Děti se zaujetím pohádku poslouchaly a pak následovaly kvízové otázky z přečtené pohádky, což splnily na jedničku. Paní vychovatelky a paní asistenky pedagoga byly odměněny potleskem a děti zase sladkou odměnou. Bylo to velmi příjemné odpoledne a dětem se líbilo. Zpracovala: Daňková Lenka