V měsíci září probíhaly adaptační programy v jednotlivých odděleních. Děti měly možnost rozvíjet svou fantazii při malování křídami v atriu školy na téma podzim. Své sportovní dovednosti si vyzkoušely na lanových prolézačkách dětského hřiště a zasoutěžily si při zábavných míčových hrách. Zpracovaly: vychovatelky ŠD