Dne 23. 11. se žáci školní družiny zúčastnili sportovně vědomostní soutěže pořádané na ZŠ Karolíny Světlé. Paní vychovatelky přichystaly pro žáky 7 soutěžních disciplín, ve kterých mohly děti otestovat nejen vědomosti z oblasti zeměpisu, přírodovědy a ekologie, ale rovněž svou fyzickou zdatnost. I když jsme nevyhráli, děti byly na všech stanovištích velmi šikovné a soutěže si velmi užily. Zpracovala: vychovatelka Jana Venglařová