Pro děti školní družiny jsme si připravili Zumbu v pyžamech. Všichni jsme si donesli krásná pyžamka i doplňky, která jsme si vzájemně prohlédli a zhodnotili. Pod taktovkou p. as. Petry Vyrtelářové, která kroužek vede, jsme si úžasně zatančili i zacvičili. Tanec byl prokládán hrou na sochy, u níž jsme se velmi nasmáli. Ke konci jsme si protáhli tělíčka pomocí cviků z jógy, aby nás nebolely svaly. V pyžamu se za námi přišla podívat i p. zástupkyně Mgr. Renata Rektoříková, která si s námi taky zacvičila. Během pyžamové Zumby jsme se hodně bavili, smáli a s dětmi jsme si to skvěle užili. Vypracovala: Jana Dudová, Petra Vyrtelářová