Na začátku roku využívalo 3. a 4. oddělení školní družiny pěkného počasí a pravidelně jsme chodili ven na hřiště. Tentokrát jsme dělali ,,Opičí dráhu na domečku.“ Děti závodili ve šplhu po tyči, museli vyjít nahoru po žebříku a sklouznout se po skluzavce dolů. Jinde zase probíhal nácvik s míčem, házení a chytání v kruhu. Je to příprava na oblíbenou vybíjenou. Zpracovala: Adamcová Martina a Schlossarková Danuše.