Po prázdninách jsme se s dětmi v 5. oddělení školní družiny seznamovali pomocí her – Jáma (záchrana kamaráda z jámy), Ptáček letí (vyvolávaní dětí pomocí počátečního písmene jejich jména) a dalších her. Nesměla chybět stmelovací pavučina, kterou jsme vyrobili pomocí klubíčka a prozradili na sebe ostatním své záliby. S dětmi jsme si povídali v komunitním kruhu o zážitcích z prázdnin, kamarádství a pravidlech ŠD. Nakonec jsme s dětmi vytvořili ,,Mozaiku naší třídy“, kde na jednotlivé dílky každý nakreslil, co má rád. Tyto činnosti nám ukázaly, že jsme ve třídě kamarádi, kteří se umí chovat k sobě ohleduplně a společenské hry a činnosti nás baví. Zpracovala: Jana Dudová