Dne 20. 4. 2022 jsme se žáky 3. oddělení ŠD navštívili městskou knihovnu. Tentokrát na téma „Den Země“. Paní knihovnice měly pro děti připravené povídání o ekologii a o možnostech šetření elektrickou energií v domácnosti a rady o třídění odpadu do barevných popelnic. Vyprávěly také například o délce rozložitelnosti plastů v přírodě. Děti už o této problematice hodně věděly, ale určitě se dozvěděly i něco nového. Na závěr si stihly i zasoutěžit v hodu papírových kuliček do koše nebo chůzi po kartónových čtvercích. Moc děkujeme. Zpracovala: Martina Adamcová