Dne 8. června 2022 proběhly oslavy MDD pro děti školní družiny. Z důvodu nepříznivého počasí soutěže proběhly v prostorách ŠD a obou tělocvičen. Děti byly rozděleny do družstev, vždy starší s mladšími. Plnily různé úkoly na deseti stanovištích a luštily křížovky. Po zapamatování si správného hesla na konci soutěží dostaly všechny děti lízátko. A po vyhodnocení získaných bodů dostala první tři družstva sladkou odměnu. Všichni si soutěžení móóóc užili. Zpracovala: D. Schlossarková a M. Adamcová