Naše školní družinka se každoročně zapojuje do projektového dne „Den čtení“, který proběhl v měsíci březnu v tělocvičně naší školy. Děti získaly informace, proč je „Březen – měsícem čtenářů“, jak vzniká kniha – pohádky. Paní vychovatelky dětem přečetly dramatizaci pohádky „ O šípkové Růžence“. Nejdříve děti musely uhádnout, kterou pohádku budeme číst. Děti velmi nadšeně poslouchaly a paní vychovatelky potleskem odměnily. A proto si všichni sladkou odměnu zasloužily. Zpracovaly: p. vychovatelky ŠD