Ve školním roce 2022/2023 ZŠ Gen. Svobody vybojovala 3.místo v HLZŠ Soutěže Havířovské ligy základních škol mají dlouholetou tradici a jsou určeny žákům prvního i druhého stupně. Během školního roku se uskutečňují soutěže, které jsou rozděleny do kategorií podle věku žáků. Organizátorem soutěží je Středisko volného času Asterix ve spolupráci se základními školami, sportovními kluby a oddíly. Vítězové, kteří se umístí na prvních třech místech si z každé soutěže odnášejí věcné odměny, sladkosti a diplomy. Body z jednotlivých soutěží se pak zúčastněným školám počítají do celkového hodnocení. Tři nejlepší školy jsou na konci školního roku navíc odměněni finančním příspěvkem za podpory Magistrátu města Havířova. V letošním školním roce naši žáci prvního i druhého stupně dosáhli jako tradičně velmi dobrých výsledků. Přední příčky vybojovali v individuálních sportovních disciplínách, ale také v kolektivních sportech. Žáci prvního stupně byli úspěšní téměř na všech soutěžích. Úspěšně reprezentovali naši školu v atletice, vynikající výkony předvedli ve šplhu a také v miniházené. Na zimním atletickém x-boji získali v kategorii 4.třídy i v kategorii 5.třídy dvě druhá místa a z atletického trojboje si odnesli dvě třetí místa. Ve šplhu žáci naší školy předvedli famózní výsledek. V kategorii 3.třídy, v kategorii 4.třídy i v kategorii 5.třídy si naši sportovci vyšplhali pro 3 zlaté medaile. V jednotlivcích byla nejrychlejší za 3.třídu Nikol Turowská, za 4.třídu Sabina Sedlárová a za 5.třídu Eva Paličková. Vybraní žáci 4.-5. tříd ukázali, že miniházenou umí hrát a získali dvě stříbrné medaile. Žáci druhého stupně byli také velmi úspěšní. Mladší děvčata Barbora Jiránková a Violeta Afanasiefska si vybojovala první místo ve stolním tenise. Mladší i starší chlapci si doplavali pro dvě bronzové medaile. Na florbalovém turnaji získali mladší chlapci třetí místo. Velké oblibě se těšily rovněž naše turnaje v sálové kopané, které každoročně pořádáme pro havířovské základní školy v Městské sportovní hale Slavia. V sálové kopané získali starší chlapci třetí místo a mladší si vybojovali místo druhé. Ve šplhu na tyči tradičně obsazujeme přední příčky. Starší kluci si vyšplhali pro týmovou zlatou medaili, mladší hoši získali stříbro a mladší děvčata bronz. Ve šplhu byl ze všech chlapců nejrychlejší Štěpán Kučera. Skok vysoký je pro naše žáky také velmi oblíbená atletická disciplína. V kategorii starších chlapců získali David Mareš 1.místo a Jakub Wolný 3.místo. Nikola Swaczynová získala 2. místo v kategorii starších dívek a Denisa Porubská 3.místo v kategorii mladších dívek. Děkujeme všem našim žákům za úspěšnou reprezentaci školy, vyučujícím tělesné výchovy za přípravu žáků na soutěže. Zpracovala: Mgr. Stillerová Žaneta

  • Soutěže »
  • Havířovská liga základních škol