Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  Projekt „Holocaust“ Zpracval R. kupczak

V rámci výuky dějepisu 9. ročníku se žáci seznamují s historií druhé světové války. Součástí je rovněž výuka o koncentračních táborech.  Projekt probíhá v dlouhodobém časovém horizontu. První částí je vždy rozhlasová relace ke dni 27. 1. věnovaná Dni památky obětí holocaustu (je to den osvobození koncentračního tábora Osvětim). Další část následuje v květnu a červnu. Ve spolupráci s učiteli výtvarné výchovy žáci připravují materiály a vytvářejí výtvarná díla k dané problematice

 

 Lyžařský výcvik Zpracovala B. Darbinová

Je přednostně určen pro žáky 7. ročníku. Uskutečnil se v termínu 4. - 8. 3. 2013 v penzionu Karlovka, v Karlově pod Pradědem. Zúčastnilo se 40 žáků, 2 žáci ze šestého ročníku, 21 žáků ze sedmého ročníku, 9 žáků z osmého ročníku, 8 žáků z devátého ročníku. Žáci byli rozděleni do 4 družstev podle dovedností. Tři družstva lyžařská a jedno snowboardové.Družstvo číslo 3 patřilo začátečníkům. Zábavnou formou se naučili základům sjezdového lyžování. Družstva číslo 1 a 2 se zdokonalovala v lyžařském umění. Po celou dobu pobytu přálo počasí a dostatek sněhu. Volné večery si žáci zpestřili ukázkami ze zdravovědy, povídáním o bezpečném chování v horském prostředí, společenskými hrami a diskotékou.

 

 Netradiční oslava Den dětí Zpracovala V. Nováková

U příležitosti oslav svátku dětí jsme pod záštitou Žákovské samosprávy uspořádali „Výstavu domácích mazlíčků“. Děti ze všech tříd-kromě malých prvňáčků- si vybrali své zástupce se svými mazlíky, které pak vystavovali 31.5.2013. A bylo se na co koukat! Zvířátka jsme rozdělili do dvou místností podle druhu, v první byli chlupáčci a opeřenci, ve druhé hadi, pavouci, ryby, raci, agamy vousaté,též želvičky suchozemské i vodní. A u „Chlupáčkú“ si mohly děti prohlédnout zakrslé králíčky, křečky různých druhů, morčátka, osmáky, papouška a též kur domácí zastoupen bílou chovnou slepicí, která snášela nápor přihlížejících velmi statečně. Musíme pochválit vystavovatele za velmi pěkně vypracované prezentace ke svým zvířátkům. Výstava se velmi líbila všem žákům a těší se zase na příští ročník. Součástí těchto netradičních oslav byla i návštěva p.Gorgolové z Petřvaldu  se svými dvěma krásnými koňmi, na kterých si žáci za symbolický poplatek mohli zajezdit. Koníci vozili zájemce od 9 hod až do 13.30. Koníci byli úžasní, jak vše trpělivě snášeli. A naše děti přímo nadšené, přinesly pro koníky spoustu dobrot- jablíčka, pečivo.

 

 Opona na akademii Zpracoval M. Fábry

Žáci 8.C třídy dokončili hlavní oponu na školní akademii 2013: Filip Sládek, Eliška Hracká, Jana Bradová, Gabriela Sobčáková, Kateřina Havrdová

  2. setkání s budoucími prvňáčky Zpracovala A. Milatová

Dne 17. dubna 2013 proběhlo druhé setkání rodičů, dětí a učitelek budoucích prvních tříd. Setkání bylo v duchu pohádkové atmosféry. Děti procvičovaly prostorové vztahy, znalost barev, hrály si se slovy a pohádkové odpoledne bylo zakončeno hrou k procvičení paměti. Další setkání se uskuteční dne 22. května. Na všechny budoucí školáky se těšíme.

 Příprava na akademii Zpracoval M. Fábry

S blížící se školní akademií se žáci v hodinách VV zapojují do příprav a výroby opony, dekorací a kulis.

 

 Den zdraví na I. stupni Zpracovala A. Tomanová

18. 4. proběhl na 1. stupni Den zdraví, jako doprovodný projekt celostátnímu projektu Ovoce do škol. Fotografie zachytily část náplně tohoto dne. Pro prvňáčky bylo vše nové. S chutí degustovali ovoce i zeleninu se zavázanýma očima a rozeznávali podle chuti a vůně jednotlivé druhy.  Pak si vše zakreslili. Druháci vyrobili nádherné postavičky, zvířátka a kytice ze zeleniny a ovoce. Údajně byly stejně dobré, jako krásně vypadaly. Třeťáci se při měření a vážení nestačili divit, o kolik porostli a zesílili oproti loňskému roku. Hned poté se pustili do doma připravených zaručeně zdravých svačin, a takto posílení změřili své síly v trojboji a kvízech. Děti ze čtvrtých tříd si uvařily chutný bylinkový čaj a při něm debatovali nad skladbou potravinové pyramidy. Páťáci si hráli se slovíčky v angličtině, kde překládali názvy různých druhů ovoce a zeleniny, zdravých a nezdravých potravin, skládali slova z písmen, třídili do různých skupin a procvičovali výslovnost. Také si s paní učitelkou popovídali o správné životosprávě a její důležitosti pro život člověka. Řešili různé matematické úlohy se zaměřením na zdravý životní styl. Nakonec ve výtvarné výchově zhotovili kombinovanou technikou stůl plný vitamínů. Z jednoduchého hodnocení, které jsme na konci dne provedli je zřejmé, že se dětem náplň Dne zdraví líbila a těší se na další.

 

  Beseda k první pomoci Zpracovala A. Tomanová

Velkou zvědavost mezi dětmi vzbudil příchod pracovníka Červeného kříže v záchranářském oděvu na naší školu. Beseda s ukázkami poskytování první pomoci se opravdu dala nazvat Dobrodružstvím za poznáním. Žáci třetích a čtvrtých ročníků se velmi zajímavou formou seznámili se základy poskytování první pomoci. Děti viděly dokonale maskovaná a ošetřená zranění přímo na svých spolužácích. Sami si mohli vyzkoušet ošetřit drobná poranění a ti odvážnější prováděli masáž srdce na figuríně. Někomu by se snad mohlo zdát, zda to není příliš brzy, seznamovat devíti a desetileté děti s tak reálným pohledem na možné životní situace? Věříme, že právě škola musí poskytovat pravdivé informace také v oblasti poskytování první pomoci neboť dětských úrazů je stále mnoho.

 

Setkání s budoucími školáky Zpracovala N. Mayerová

První milá návštěva předškoláků proběhla 20. března 2013. Děti se osobně seznámily s pí. učitelkami, které je budou od září učit v 1. třídách. Rodiče si mohli zavzpomínat na své první kroky ve škole a děti si v klidné atmosféře vyzkoušely práci s interaktivní tabulí, seznámily se s některými pomůckami a zasedly do lavic jako opravdoví školáci. Velmi se těšíme na další setkání, které se uskuteční ve středu 17. dubna 2013.

  Den čtení Zpracovala N. Mayerová

 Dne 21.3.2013 proběhl na naší škole den čtení. Pro žáky 3.,4. a 5. tříd přišla přečíst svoji pohádku paní Marie Szottková,bývalá učitelka naší školy. Paní Szotková přečetla svoji pohádku v rámci autorského čtení pro žáky. Žáci byli velmi pozorní,pohádka se jim velmi líbila a zahrnuli paní Szotkovou spoustou  dotazů.O zájmu žáků i učitelů svědčí přiložené fotografie.

Výstava prací žáků 1. stupně Zpracoval M. Fábry

Ve školní galerii probíhá výstava prací žáků 1. stupně. Žáci dostali za úkol ztvárnit naší školu, dění v ní a jejich pohled na čas trávený ve škole. Téma bylo zařazeno do výuky výtvarné výchovy k příležitosti letošní školní akademie.

 

 Zápis dětí do 1. tříd Zpracovala L. Novotná

Zápis do prvních tříd na školní rok 2013/2014 proběhl na naší škole ve dnech 4. a 5. února 2013.Při vstupu do školy na děti čekala perníková chaloupka a usměvavý Jeníček s copatou Mařenkou. Postupně děti odváděli k  paním učitelkám, kde budoucí prvňáčci nadšeně ukázali, co všechno se naučili, jak jsou připraveni na nástup do školy. Odměnou jim byla sladká perníková medaile. Před odchodem se hrdí prvňáčci s perníkovou chaloupkou vyfotili a s úsměvem odcházeli domů.

Vánoční jarmark Zpracovala I. Kupská
 Dne 20. 12. 2012 na naší škole opět probíhal Vánoční jarmark. Žáci naší školy zde prodávali vlastnoručně zhotovené výrobky. Byla to pro ně velká zkušenost. Pochopili, že ve spolupráci je velká síla a že nese sladké ovoce ve formě finanční odměny. Vyzkoušeli si, co obnáší obchodování a seznámili se s kulturou prodeje. Průběh Vánočního jarmarku byl zpestřen vystoupením žáků, které připravila paní učitelka Marie Riegelová. Účast rodičů byla vysoká. Prodala se většina výrobků. Fotodokumentace dokládá, jak pestrá byla škála výrobků, které děti vyrobily pod vedením svých třídních učitelů. Jistě oceníte kreativitu. Děkujeme také rodičům, kteří přispěli ke společnému dílu jak finanční podporou,tak svými nápady či fyzickou pomocí.

  O nejkrásnější ozdobu zpracovala L. Daňková

Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury vyhlásil výtvarnou soutěž „ O nejkrásnější vánoční ozdobu“. Také naše škola se do soutěže zapojila. Žáci 2. stupně se rozhodli pro dílnu „Zlaté koule a kapříci“. Dílna proběhla v odpoledních hodinách za účasti těchto žáků:7.A – Šmihulová, Hudcová, Otisková, Venglařová, 8.A – Hudečková, Janošíková, Kawuloková, 8.C – Vanot Jakub, 9.B – Križnanová, Benešová, Čaplová, 9.C – Lapáčková B., Lapačková K., Menšíková, Ruszová, Borovcová, Bartošková a ped. asistentky Jana Venglářová a Lenka Daňková. Díky nápaditosti a fantazii žáků byly vytvořeny vánoční ozdoby, z nichž každá měla své jedinečné kouzlo. Dne 11.12. 2012 jsme si prohlédli krásně nazdobený vánoční strom ve vestibulu MmH, kde byly všechny školy odměněny a společnou koledou „Půjdem spolu do Betléma“ jsme si navodili vánoční atmosféru. Na závěr jsme se u stromečku vyfotografovali.

  Škola v přírodě Zpracovala Š. Miklasová

O tom, že učit se můžeme nejen ve škole, se žáci 6. ročníku mohli přesvědčit již několikrát, a to výjezdem do školy v přírodě. Ta letošní ale byla výjimečná. Zaprvé se jí účastnili chlapci a děvčata druhého stupně a zadruhé se konala v období, kdy ostatní nakupovali vánoční dárky. Odjezd byl naplánován na 3. prosince a cesta již tradičně směřovala na chatu Rališka na Horní Bečvě. Hned první den bylo všem jasné, jaká bude hlavní náplň týdenního pobytu. Koulování, vytváření „sněhových soch“, běh na vrchol sjezdovky, vycházka v chumelenici, návštěva Mikuláše… K tomu všemu milý a ochotný personál chaty, úžasná strava. Co víc si mohlo 47 žáků se 4 pedagogy přát? Jediné – aby si mohli tento zážitek zopakovat třeba hned příští rok.Účastníci: Mgr. Š.  Miklasová, Mgr. V. Nováková, Mgr. P. Šlachta, p.as. I. Daňková + 38 šesťáků, 2 sedmáci, 6 čtvrťáků a 1 předškolák

  Evropský den jazyků Zpracovala I. Kupská a M. Jalovcová

 Dne 1. 11. 2012 se na naší škole na II. stupni uskutečnil projektový den Evropský den jazyků. V rámci projektu  žáci plnili pracovní listy v anglickém, německém a ruském jazyce. V každé vyučovací hodině byly pracovní listy zaměřeny na jeden určitý předmět, a to matematiku, zeměpis, přírodopis a literaturu. Jedna vyučovací hodina byla také věnována vytvoření prezentace na téma Evropské jazyky. Cílem projektu bylo nejen prověření získaných znalostí v cizích jazycích a obohacení slovní zásoby, ale také rozvinutí kooperace mezi žáky a získávání informací z různých zdrojů.               Soupeřily mezi sebou třídy v jednotlivých ročnících a oceněna byla vždy první místa.  V 6. ročníku získala nejvíce bodů a na prvním místě se umístila třída VI. A, v 7. ročníku zvítězila třída VII.A, v 8. ročníku VIII.C a v 9. ročníku třída IX.A.

  Cyklistická minisoutěž Zpracovala B. Drabinová

V pátek  21.9. 2012  se na druhém stupni naší školy  uskutečnil již VI.ročník ,,Cyklistické  minisoutěže´´ v rámci světového „Dne bez aut“. Soutěž začala v 10.00, kdy žáci ve svých třídách a se svým tř. učitelem ve skupinkách vypracovávali test z pravidel silničního provozu. Společně si je pak opravili a nejlepší skupinka z každé třídy obdržela sladkou odměnu. V 11,00  začala samotná soutěž. Soutěžilo 51  žáků ze sedmi tříd II. stupně. Nejpočetnější byla skupinka žáků z VI.C třídy (celkem 11). Soutěžící si ověřili  znalosti ze zdravovědy, pravidel silničního provozu a povinné výbavy kola, dále pak šikovnost, zručnost a rychlost, a to všechno na devíti stanovištích v okolí školy. Za každé stanoviště zodpovídal proškolený pedagog a pomáhali žáci  IX.A a VIII.B. Žáci byli rozděleni na 4 kategorie, mladší žákyně , mladší žáci ze šestého a sedmého ročníku, starší žákyně a starší žáci z osmého a devátého ročníku. Podzimní počasí bylo krásné a doufám, že si to všichni užili. A zde jsou výsledky:

 

 

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz