Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  

 

Planetárium 5. ročník Zpracovala L. Vandriaková

Dne 21.1.2020 se vydaly naše páté třídy do Planetária Jana Palisy v Ostravě. V tomto „astronomickém kině“ žáci pozorovali pomocí digitálního simulátoru věrnou napodobeninu hvězdné oblohy s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty. Umělá obloha se umí otáčet všemi možnými směry, takže nebyl problém vidět západy a východy nebeských těles v krátkém čase, podívat se, jaká souhvězdí vidí třeba obyvatelé Austrálie, nebo obdivovat hvězdnou mytologii. Díky speciálním technologiím žáci zažili simulovaný let vesmírem a zblízka pozorovali nespočetné množství vesmírných objektů, jako jsou planety, komety, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy.To ale zdaleka nebylo všechno. V sále planetária byl promítán sférický film Dobrodružná cesta k planetám. V tomto filmu nabídly planety Sluneční soustavy spoustu vzrušujících zážitků. Horolezci na Marsu zdolávali strmé svahy údolí Valles Marineris a největší sopky Olympus Mons. Výzkumníci Saturnu prohledávali balvany v jeho prstencích, zkoumali metanová moře na Titanu a doletěli až do mrazivého království trpasličí planety Pluto.Na závěr si naši žáci prohlédli interaktivní výstavu a odjížděli zpět do školy plni nezapomenutelných dojmů.

Lyžování v Jeseníkách Zpracovaly B. Pešková a R. Rektoříková

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých tříd, doplněný spolužáky z ostatních ročníků, je neodmyslitelnou součástí školního vzdělávacího programu školy. Jeho účastníci mají možnost zdokonalit své lyžařské dovednosti a prožít spoustu nezapomenutelných okamžiků se spolužáky. Místem konání kurzu byla Ski Aréna Karlov v Jeseníkách. Toto největší lyžařské středisko na Moravě nabízí 14 upravených sjezdových tratí v délce 12 km. Součástí střediska jsou jak mírné sjezdovky pro začátečníky, tak náročnější sjezdovky pro zdatnější lyžaře. V pondělí 2. března 2020 jsme zahájili pobyt ubytováním v Chatě a penzionu Mendelů v Karlově pod Pradědem. Během dopoledne jsme si v lyžařském středisku vyzvedli skipasy a zapůjčili lyžařskou výzbroj. Odpoledne nás skibus, stejně jako následující dny, zavezl pod sjezdovku Karlov Ski Express. Po rozdělení do výkonnostních družstev mohla začít výuka lyžování. Začátečníci se učili oblouky v pluhu a jízdu šikmo svahem. Ti pokročilejší zlepšovali své dovednosti, nacvičovali carving a ve Snowparku zkoušeli přejezd překážek pro jibbing.  I přes náročný denní program zůstal čas na večerní hry, poslech hudby a společné aktivity, doplněný o přednášky o lyžařské výstroji, výzbroji a lyžařském desateru. Během týdne jsme zažili slunečné i deštivé počasí. V pátek, kdy byl připraven závod ve slalomu, napadlo 10 cm nového sněhu. I přes nepřízeň počasí si všichni žáci zkusili projet vyznačenou trať v co nejkratším čase a zaslouží si uznání za předvedené výkony. Poděkování patří vedoucí kurzu Mgr. R. Rektoříkové, instruktorům Mgr. B. Peškové, Mgr. M. Fábrymu, Mgr. Ž. Stillerové a noční vedoucí paní M. Adamcové. Chválíme všechny žáky za pokrok ve výuce lyžování, za bezpečné chování na svahu a vzájemnou ohleduplnost. Jsme rádi, že lyžařský kurz proběhl bez zranění a nemocí.  Doufáme, že příští rok si užijeme lyžování znovu.

 Den otevřených dveří – 27. 2. 2020 Zpracoval M. Švrček 

Naše škola se prezentuje veřejnosti v rámci „Dne otevřených dveří“. Ten letošní proběhl 27.2. 2020 od 9:00 – 16:30. Výuka v tento den probíhala ve všech kmenových třídách I. a II. stupně i v odborných učebnách při otevřených dveřích. Návštěvníky po škole tradičně provázeli vybraní žáci a žákyně 9. ročníku.Návštěvníci mohli nahlédnout do většiny našich odborných učeben (př. cvičné kuchyně, chemie, zeměpisu a environmentální výchovy, přírodopisu, výtvarné výchovy, fyziky, počítačových a jazykových učeben, dílen, tělocvičen ….) Mnohé tyto učebny prošly před časem modernizací, a proto jsou vybaveny novým nábytkem, pomůckami a stejně jako všechny kmenové učebny je většina z nich také vybavena interaktivními tabulemi, dataprojektory a multimediální katedrou s počítačem.Na dotazy návštěvníků, kromě provázejících žáků, odpovídali v dopoledních i odpoledních hodinách také pedagogičtí pracovníci školy I. i II. stupně a vedení školy.Před odchodem pak mohl každý návštěvník zapsat své dojmy z prohlídky do sešitu návštěv. Tak jako každý rok se i letos tento den setkal s kladným ohlasem návštěvníků, kteří se přišli do naší školy podívat.

Vánoční jarmark 2020 Zpracovala I. Kupská 

I tento školní rok tradičně na naší škole probíhal vánoční jarmark. Žáci naší školy zde předváděli vlastnoručně zhotovené výrobky. Mezi vánočními výrobky jsme mohli spatřit například svícny, různorodé vánoční ozdoby a dekorace, pečené či nepečené cukroví a spoustu zajímavých věciček. Průběh Vánočního jarmarku byl zpestřen vystoupením žák 1. stupně. Účast rodičů byla vysoká. Za symbolickou cenu se prodala většina výrobků. Fotodokumentace dokládá, jak pestrá byla škála výrobků, které děti vyrobily pod vedením svých třídních učitelů a vychovatelů. Jistě oceníte kreativitu. Děkujeme také rodičům, kteří přispěli ke společnému dílu jak finanční podporou, tak svými nápady či fyzickou pomocí.  

Vánoční vystoupení žáků 4. ročníku Zpracoval: M. Šulec 

Dne 19. 12. 2019 se konalo ve školní jídelně naší školy vánoční vystoupení žáků 4. ročníku. Žáci tříd IV. C s p. uč. Mgr. Lucií Novotnou, IV. B s p. uč. Mgr. Kateřinou Křižákovou a IV. A s p. uč. Mgr. Miroslavem Šulcem si připravili dramatizaci vánočního příběhu „Jak to bylo s vánočním stromečkem“. Vděčné publikum odměnilo naše žáky nadšeným potleskem. 

Videozáznam z vánočního vystoupení je možné zhlédnout zde:

dopolední vystoupení:

heslo:vystoupení

https://www.zonerama.com/msulec/Album/5878288
odpolední vystoupení:

heslo:vystoupeni

https://www.zonerama.com/msulec/Album/5878152

Po kliknutí na video doporučuji nastavit kvalitu přehrávání na 1080p (vpravo dole ozubené kolečko).

  Anglické divadelní představení pro žáky 4. tříd  Zpracovala B. Fikrová

 

Dne 27. 11. 2019 se žáci 4. tříd vydali do Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově, kde shlédli anglické divadelní představení „The Lazy Goat“ (O líné koze). Představení bylo zábavné a hlavně velmi přínosné, a to nejen co se týče nových slovních frází, které žáci budou i nadále aktivně využívat v hodinách anglického jazyka. Díky tomuto představení si také mohli procvičit spoustu slovíček a slovních vazeb, které se již ve škole naučili, a také zjistili, na kolik dokáží porozumět mluvenému anglickému jazyku. Navíc, jak už to tak v pohádkách bývá zvykem, se žákům dostalo i určitého morálního poučení – zvířata totiž byla příkladem negativních lidských vlastností, jako jsou např. namyšlenost či lenost. Líná koza byla protivná a nepřátelská, a proto neměla žádné kamarády. Z toho vyplývá - nebuďme nepřátelští a líní, jinak zůstaneme sami a bez přátel. :)  

Kroužky anglického jazyka pro žáky 1. a 2. tříd Zpracovala B. Fikrová

Již od října mohou žáci 1. a 2. tříd opět navštěvovat dobrovolné kroužky angličtiny. Všechny kroužky anglického jazyka se u nás na škole těší hojné účasti. Hravou formou zde učíme žáky základní anglická slovíčka a fráze, která budou i nadále potřebovat, a to zejména od 3. ročníku, kdy se angličtina stává jejich povinným školním předmětem. Výuka v kroužcích probíhá formou písniček, říkanek, her a pracovních listů, které žákům hned od začátku nastíní, že anglický jazyk se sice může zdát obtížnější, než jazyk mateřský, ale právě díky zábavné formě výuky žáci rychle zjistí, že vše se dá hravě zvládnout a překonají tak prvotní obavy z náročnosti výuky cizího jazyka. V kroužcích se totiž především snažíme žáky zbavit strachu z pomyslné náročnosti angličtiny a pomoci jim tak k co nejzdařilejšímu startu výuky anglického jazyka jako povinného školního předmětu.  

 Pes není hračka Zpracovala M. Jalovcová

Dne 15. 10. 2019 se v tělocvičně naší školy konala beseda pro 6. ročník na téma Pes není hračka. Besedu vedla paní policistka a žáci se díky ní dozvěděli, jaké věci je důležité mít a co je důležité vědět dříve, než si psa pořídíme. Dále jak přistupovat k jeho výchově a osobnosti, jak dbát na jeho hygienu a bezpečnost a v neposlední řadě také jak je důležité psovi vytvořit milující rodinné zázemí. V závěru besedy došlo na názorné ukázky práce se psem, které žáky obzvláště zaujaly a pobavily. Žáci s paní policistkou aktivně komunikovali, odpovídali na dotazy a sami se doptávali. Beseda byla velice přínosná a zábavná. 

Úniková hra Zpracoval: M. Šulec 

V rámci Dne Technických služeb v Havířově byla vyhlášena ekologická soutěž „Nejlepší socha z PET lahví“. Hlavní výhrou byla úniková hra pro školu. Úkolem bylo nasbírat PET lahve a vytvořit z nich sochu ve tvaru zvířátka. Sochy pak ze škol na hřiště dovezly technické služby. Na ploše hřiště byli vystaveni dva pavouci, žirafa a šnek. Po celou dobu akce lidé hlasovali a po sečtení hlasů zvítězil červený pavouk „Křižák“ z naší školy. Vítězná škola získala od technických služeb únikovou hru. Dne 11. 10. 2019 se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili této únikové hry. Cílem byl kromě zábavy i edukační efekt. Děti si při řešení únikových her trénují různé sociální kompetence, logické a analytické myšlení, ověří si svoje znalosti, sebepoznání a seberozvoj – při nichž děti nevědomky rozvíjejí své dovednosti a kompetence. Akce probíhala v atriu školy.

Úniková hra byla rozdělena na tyto aktivity:

1. Světelná hra - tým, který nasbírá více světel, vyhrává

2. Domino - vyhrává tým s vyšší věží

3. Elektrika - týmová aktivita na komunikaci a spolupráci

4. Herní zóna - miniduely 2 hráčů

5. QR kódy -úkoly zaměřené na spolupráci, komunikaci, logické uvažování

6. Týmová aktivita "klávesnice" - komunikace, spolupráce.

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz