Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  

Návštěva knihovny žáků IV. B – vypracovala K. Křižáková a E. Kalábová

Dne 15. ledna jsme s žáky IV. B třídy opět navštívili knihovnu. Návštěva to byla velmi veselá – nesla totiž název „Humorné čtení“. Děti se dozvěděly o knihách, které se velice dobře čtou a to nejen proto, že jsou krásně napsané, ale hlavně proto, že se u čtení zasmějí. Paní knihovnice četla úryvky z knih, jako jsou např. Karlík a továrna na čokoládu, kterou většina dětí znala z televizního zpracování, nebo Deník malého poseroutky. Další knihy, které si žáci měli možnost v knihovně prohlédnout byly např.:  Už z těch rodičů šílím, Chata za všechny prachy, Obr bobr, Školník Kulda je jednička a v neposlední řadě také dobře známá kniha, která se dočkala i seriálové podoby – Bylo nás pět -  od spisovatele Karla Poláčka. Žáci byli nadšení a dokonce si domluvili návštěvu knihovny. Beseda byla velmi poučná a zajímavá. 
Projektový den Evropou za 5 hodin v 9. A Zpracovala K. Zubíčková

Dne 29.11.2019 u nás na škole proběhl Projektový den „Evropou za 5 hodin“, na kterém se podíleli žáci 2. stupně. Každá třída si vylosovala jednu zemi, kterou následně měla co nejlépe ztvárnit. Do přípravy se snažil zapojit každý žák, a tak bylo moc pěkné pozorovat, jak se kolektiv třídy stmeluje a jak všichni spolupracují. Děti měly skvělé nápady, ať už se to týkalo různých soutěží a kvízů, výzdoby třídy, hudební vložky nebo také chutných tradičních pokrmů. V den projektu vybraní turisté z každé třídy dostali do rukou pracovní listy, které po návštěvě dané země měli vyplnit. Žáci se tak dozvěděli mnoho zajímavostí např. o Velké Británii, Maďarsku, Francii, Španělsku, Německu nebo Norsku. Mohli také ochutnat ruský boršč, italskou pizzu, řecké tzatziky a mnoho dalších výborných pokrmů. V Německu se mohli zaposlouchat do národní hymny nebo ve Španělsku prohlédnout obrazy Pabla Picassa. Tento den si užili i žáci 1. stupně, kteří do každé země mohli také v krátkosti nahlédnout. Samozřejmě následující týden celý 2. stupeň netrpělivě čekal na vyhlášení toho, která země byla ta nejlepší. 1. místo vyhrálo bezkonkurenčně Německo, které ztvárnila třída 9.A a svou výhru v podobě dortu si náležitě vychutnala!

Mikulášská nadílka IV. A Zpracoval: M. Šulec 

Dne 6. prosince navštívili naši třídu IV. A Mikuláš, čert a anděl. Moudrý Mikuláš, trochu strašidelný čert i krásný anděl se procházeli po chodbách naší školy a rozdávali mladším žákům nadílku. Děti je přivítaly s úsměvem. Úkolem čerta bylo dětem připomenout „hříchy“, kterých se v uplynulém roce dopustily a „vymámit“ z nich slib, že se polepší. Po zazpívání písničky obdržely děti bohatou nadílku.  

Vítání občánků 2019 Zpracovala P. Rudzká

Jak je již zvykem, účastnila se naše škola, přesněji řečeno naši žáci, Vítání občánků na Zámku města Havířov. Žáci 3. ročníku během nedělního dopoledne čtyřikrát vystoupili hrou na flétnu s lidovými písněmi a s velmi oblíbenou skladbou Hallelujah. Ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Ludmilou Firlovou si připomněly básně, kterými děti rovněž přivítaly nové občánky města Havířov. Dětem moc děkuji za jejich téměř již profesionalitu. Za spolupráci při přípravě programu své kolegyni Ludmile Firlové. A určitě se opět pečlivě připravíme na další Vítání občánku, které nás čeká v březnu roku 2020. 

  Bezpečně na cestách s I. A Zpracovala P. Rudzká

Začátkem října jsme se vydali na první cestu mimo školu a to rovnou do města. V MŠ Místní na nás čekaly dopravní policistky, které děti provedly pravidly a světem bezpečné jízdy na kole. Děti si společně vyzkoušely roli cyklisty nebo chodce. Vysvětlovaly si s policistkami pravidla silničního provozu, poznávaly dopravní značky a upozorňovaly společně na možné chyby a důsledky při nedodržení pravidel, které je třeba stále dětem připomínat. Věřím, že si tento „praktický“ školní den užily a že si ho budeme moci opět zopakovat.

  

VITAMÍNOVÝ DEN V 1.B Zpracovala E. Koželuhová 

V pondělí 18.11 u nás ve škole proběhl “Vitamínový den” pořádáný firmou MK Fruit, která naší škole dodává Ovoce a mléko do škol. Ráno jsme měli příležitost ochutnat šťávy z ovoce nebo zeleniny. Vyzkoušeli jsme šťávy z pomeranče, jablek, ale také různé kombinace, jako třeba jablko s řepou a jiné. Děti měly také možnost vyrobit si ovocný špíz, který si následně vychutnali. Ve výtvarné a pracovní výchově jsme si z letáků vystřihli různé druhy ovoce a zeleniny a vytvořili si zajímavé koláže. V matematice jsme vytvářeli jednoduché slovní úlohy a v českém jazyce si hráli s písmenky. Zahráli jsme si spoustu her a soutěží a za odměnu jsme dostávali pouze a jen ovoce a zeleninu.  

HALLOWEEN A PAMÁTKA VŠECH ZESNULÝCH V 1. TŘÍDĚ Zpracovaly E. Koželuhová a P. Rudzká

V pátek 1.11 jsme ve třídě společně oslavili Halloween, svátek, který se slaví 31.10. Pořádný Halloween se neobejde bez zamaskovaných koledníků, celý den jsme proto strávili v kostýmech. Vyráběli jsme společně strašidelnou výzdobu, seznamovali jsme se s tradicí svátku, hráli hry a soutěže, a také koledovali spoustu sladkostí. Udělali jsme si přehlídku kostýmů a užili si spoustu zábavy. Vysvětlili jsme si také význam Památky všech zesnulých, lidově řečeno Dušičky.  

PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKA Zpracovaly  E. Koželuhová a P. Rudzká

První školní den 2.9.2019 jsme přivítali ve škole 45 nových prvňáčků. Paní učitelky si své budoucí žáčky vyzvedly před školou a za početného doprovodu z řad rodičů, prarodičů a sourozenců si je odvedly do třídy. Třídy byly připraveny ve slavnostním kabátu Indiánků a Včeliček. Prvňáčci i rodičové byli přivítáni osobně nejen paní učitelkou, ale také paní ředitelkou, zástupkyněmi pro I. a II. stupeň a zástupcem města Havířova Janem Veselým. Na lavicích byly pro děti připraveny hodnotné dárky věnované nejen základní školou, ale také Městem Havířov. Každý žáček byl svou třídní paní učitelkou za pomocí paní asistentek pasován na školáka naší školy. Žáci si odnesli šerpu, pamětní list a buttonek s motivem třídy. Věříme, že si tento den školáci užili a těšili se na následující dny.   

ZAJÍMÁ VÁS, CO UŽ UMÍME? Zpracovaly E. Koželuhová a P. Rudzká

Už jsou to necelé tři měsíce, co jsme usedli do školní lavice a stali se z nás školáci. Někomu z vás se může zdát, že je to krátká doba, ale my už jsme se naučili spoustu věcí. Zajímá vás, co už umíme? Všichni už s jistotou poznáme, napíšeme a přečteme tato písmenka: M, A, Á, L, E, É, S, O, P, U, Ú, Ů. Čteme písmena, slabiky a dokonce i jednoduchá slova. Zkoušíme také číst první krátké věty, jako třeba “Máme pole.”. Psali jsme už i svůj první diktát, spojovali psací a tiskací podobu písmen a skládali první slova. Počítáme do šesti, orientujeme se na číselné ose, trénujeme pravolevou orientaci, rozlišujeme pojmy první, poslední, před, za, nahoře, dole apod. Porovnáváme čísla, které je větší a které menší, rozeznáváme základní geometrické útvary. Dokážeme také vymyslet jednoduché slovní úlohy. V prvouce jsme se seznámili s prostředím školy, máme přehled o podzimní přírodě a víme, jak to chodí u nás doma. Uvědomujeme si také důležitost třídění odpadu, který se snažíme správně třídit i v naší třídě. Moc se těšíme na to, co se naučíme dál!

 Scénické čtení s Mapíkem IV. B Zpracovala K. Křižáková

Dne 15. 11. jsme se vypravili do LŠU L. Janáčka na představení Scénické čtení s Mapíkem. Hlavní aktéři nás během chvilky vtáhli do děje úžasné knihy Manolito Brejloun

autorky Elviry Lindo. Ukázka se nám velmi líbila a věříme, že si žáci knihu zakoupí nebo vypůjčí v městské knihovně, aby zjistili, jak to s Manolitem a jeho kamarády dopadlo.

Učíme se s tablety - IV.B Zpracovala K. Křižáková
V hodině jazyka českého jsme využili digitální technologie. Zkusili jsme pracovat s tablety. V tabletech máme pro žáky nachystané vyukové materiály, takzvané DUMY. Každý žák si mohl vyzkoušet práci s počítačem a v programu Smart si procvičit porozumění textu. Výuku to zpestřilo a žáky velmi bavilo. Zvládli všechna zadání i závěrečný kvíz. Už se těšíme na přírodovědu, kdy se z tabletů dozvíme něco zajímavého z probíraného učiva.

Dětské dopravní hřiště Zpracovaly Kalábová a Křižáková

 Žáci IV. B a IV. C. se v pátek 8.11 2019 vydali na Dětské dopravní hřiště, aby se naučili základy dopravní výchovy. Nejprve měli teorii, kde řešili různé dopravní situace a učili se poznávat dopravní značky.  Také si vyzkoušeli vyplnit krátký test, u kterého si ověřili své znalosti. Byl krásný slunečný den, počasí dětem přálo, tak si žáci vypůjčili kola, koloběžky a šli si na hřiště trénovat silniční pravidla. Všem to moc šlo, žádný karambol nezpůsobili. Brzy z jara na dopravní hřiště opět zavítají, ale to už budou plnit úkoly, aby získali Průkaz cyklisty.

TONDA OBAL IV. A Zpracoval M. Šulec 

V pátek 25. 10. 2019 se naše třída IV. A zúčastnila vzdělávacího programu TONDA OBAL, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je právě školní vzdělávací program Tonda Obal.

 Adaptační program 6. tříd Zpracovala B. Mikešová

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz