Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 
“Ekohrátky“ Zpracovala:  M. Adamcová 

Dne 14. 6. 2017 se naše školní družina zúčastnila Ekohrátek, které pořádala ŠD Životice. Jelikož se jedná o ekoškolu, tak i soutěže přizpůsobila tomuto tématu. Děti soutěžily v poznávání zvířat, ptáků, stromů, určovaly věci podle hmatu, učily se třídit odpad a taky si trochu zasoutěžily. Naše školní družina obsadila krásné 3. místo. Dětem se soutěžení moc líbilo.

 

“Cesta do minulosti“ Zpracovala: L. Daňková 

Byla krásná, slunečná sobota 3. 6. 2017 a děti ze školní družiny se vydaly s paní vychovatelkami na výlet, aby poznaly „Cestu do minulosti“.Cílem tohoto výletu bylo, aby se děti seznámily, jak se kdysi žilo, pracovalo, ale hlavně vyučovalo. Proto jsme navštívili „Obecnou školu“ v Kozlovicích, kde proběhla půlhodinová výuka s panem učitelem v klasické tehdejší třídě. Děti viděly názorné pomůcky, byt pana učitele, kuchyň, maštal, ale také šatlavu. Děti byly z výuky velmi nadšené a hezky spolupracovaly s panem učitelem. Poté jsme se autobusem přesunuli na Hukvaldy, do rodiště hudebního skladatele Leoše Janáčka, vyšlápli na zříceninu hradu a zde si děti užily soutěže a atrakce ke Dni dětí. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli památný strom, sochu „Lišky Bystroušky“, pohladili ocásek, přáli si přání a doufáme, že se každému splní. V oboře jsme viděli zvířátka - daňky, srnky a jeleny. Celý výlet nás provázely písničky - Beskyde, Beskyde, Okolo Frýdku cestička, Už ty pilky dořezaly, ale závěrečná „Sláva, nazdar výletu“ samozřejmě v autobuse nechyběla.Všem se výlet moc líbil a své zážitky děti ztvárnily výtvarně a vystavily v dužince.

 

 Besídka ke „Dni matek“ Zpracovala: L. Daňková

 Dne 11. 5. 2017 proběhla v malé tělocvičně besídka školní družiny a zumby k svátku „Den matek“. Vystoupení se zúčastnilo 98 dětí, které si připravily pro své maminky malý a velký dárek. Malým dárkem byla přáníčka ze srdíček a kytička. Velkým dárkem bylo velmi emotivní vystoupení dětí, kde ukázaly maminkám svoji šikovnost. Velké poděkování patří všem p. vychovatelkám školní družiny, p. asistentce P. Vyrtelářové, p. uč. Mgr. R. Kupczakovi a p. uč. Mgr. M. Šulcovi za přípravu, nácvik a organizaci celého vystoupení.Rodičům se vystoupení jejich dětí velmi líbilo, a pokud ho chcete shlédnout také, klikněte na tento odkaz: https://youtu.be/anYdU7dWmSI 

“Cesta kolem světa“ Zpracovala: L. Daňková 

Dne 26. 4. 2017 se uskutečnila na naší škole městská sportovně - zábavná soutěž školních družin Havířova na téma „Cesta kolem světa“. Celkem se zúčastnilo 10 školních družin. Soutěž probíhala v prostorách malé i velké tělocvičny a děti soutěžily v pětičlenných družstvech. Na začátku soutěže si děti sestavily mapy světa zábavnou formou, a pak cestovaly po jednotlivých kontinentech, kde plnily sportovní a zábavné úkoly. Za naši školní družinku soutěžily tyto děti: Adéla Hečková - I.B, Václav Kousal - II. C, Michal Kawulok  - II.B, Tereza Korzecová a Emily Lea Romaňáková - III.A. Naše družstvo si vedlo velmi úspěšně a získalo 3. místo. Pro všechny děti byly připraveny nejen věcné odměny, ale i občerstvení. Velké poděkování patří žákům VIII.A - K. Herodkové, B. Valové, L. Pelhřimovské, N. Suranovské, D. Šmihulové, A. Janíkové, N. Brázdilové, N. Jeřábkové, E. Valáškové a D. Malíkovi, kteří pomáhali při plnění úkolů na jednotlivých kontinentech - stanovištích. Za organizaci a přípravu také děkuji celému kolektivu vychovatelek a p. asistentce Janě Venglařové. I když nám sluníčko nesvítilo, soutěžení se všem dětem moc líbilo.   

V KNIHOVNĚ Zpracovala D. Hliněná 

Ve středu 12. 4. navštívily děti ze školní družiny knihovnu při příležitosti výročí narození známého dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Nejprve byly děti seznámeny se zajímavým životem tohoto pohádkáře a poslechly si pěknou pohádku Malá mořská víla. Následně si zahrály hru Bingo s pohádkovými motivy, která je velmi zaujala a pobavila. Závěrem děti dostaly nakreslené náznaky pohádek a měly za úkol v nich objevit názvy 9 známých pohádek. Odměny vítězům v soutěžích, sladkosti a pěkné pohádkové papírové hry pro všechny zúčastněné za snahu, přemýšlení a píli dětem udělaly velkou radost. Velké poděkování patří knihovnicím za pěkně připravený zajímavý program. 

Návštěva knihovny Zpracovala: D. Schlossarková 

Děti 4. oddělení školní družiny navštívily 8. února místní knihovnu. Paní knihovnice jim povídala o svátku Svatého Valentýna. Pak si děti mohly vyrobit přáníčka pro někoho milého. Přáníčka se povedla a akce se dětem líbila.  

 

Nejkrásnější vánoční ozdoba 2016 Zpracovala: M. Adamcová 

Letos již po desáté vyhlásil Magistrát města Havířova výtvarnou soutěž o „Nejkrásnější vánoční ozdobu 2016“. Bylo přihlášeno 14 škol a mezi nimi i naše školní družina. Pro letošní rok měly být vánoční ozdoby v barvě mentolově-stříbrné. Ve 3. a 4. oddělení ŠD p. vychovatelky M. Adamcová a D. Schlossarková vyráběly s vybranými žákyněmi papírové baňky, ve kterých byly umístěny různě zdobené hvězdičky.Vyhodnocení soutěže se konalo v pátek 9. 12. ve vestibulu Magistrátu města Havířova u nazdobeného stromečku. Se sborem jsme si zazpívali vánoční koledy a byli jsme odměněni malými dárky za účast. 

Návštěva knihovny Zpracovala: M. Adamcová 

Ve středu 14. 12. byly děti z 3. oddělení ŠD v knihovně na téma „Vánoční povídání“.Na úvod paní knihovnice přečetla pohádku „Vykrmená kniha“ z knížky „Knihovnické pohádky“. Potom si děti vyplnily slosovatelný dotazník o ceny – co víte o vánocích? A na závěr vyrobily děti šupinku pro kapříka, kde napsaly své největší přání.Byla to příjemně strávená hodinka a kapřík s přáníčky doplaval až k nám do školní družiny. 

 Den sovy Zpracovala: D. Schlossarková, M. Adamcová 

Dne 23. 11. jsme měli ve  4. oddělení ŠD „Den sovy“. Děti nejdříve vyráběly sovy ze suchých listů, vybarvovaly omalovánky sov a vyrobily si masky. Také si přinesly knihy, časopisy a zajímavosti z internetu a seznamovaly s nimi své spolužáky i děti z 3. oddělení ŠD. 

Kotulova dřevěnka  Zpracovala: M. Adamcová 

Dne 25. října se děti z 3. oddělení ŠD vydaly na akci do „Kotulovy dřevěnky“ na ukončení sezóny. Měli jsme domluvenou výrobu podzimní dekorace. Děti dostaly z kartónu vyraženou ptačí budku, kterou vybarvily a pak na ni lepily různé papírové podzimní dekorace – lístečky, kaštany, žaludy, ježky,… .Zábavu si moc užily a to ještě netušily, že jsou pro ně připravené stánky, kde si vyzkoušely výrobu vizovického pečiva, mohly si udrátovat srdíčko s korálky, viděly práci řezbáře, pletení košíků a mohly si nechat namalovat obrázek na tvář.Z akce byly děti tak nadšené, že vůbec nechtěly odejít a k autobusu jsme nakonec museli celou cestu běžet, ale stihli jsme ho! 

„Halloweenský candrbál“  Zpracovala: D. Schlossarková 

Dne 24. října měly děti ze 4. oddělení školní družiny „Halloweenský candrbál“. Vyzdobily si třídu papírovými i vydlabanými dýněmi a strašidly z papíru. Na candrbál si přinesly strašidelné masky, do kterých se převlékly. Děti šly postrašit i menší děti v jejich odděleních. Pak si zahrály hry a proběhla i diskotéka.„Halloweenský candrbál“ se vydařil a dětem se líbil. 

Odpoledne v knihovně Zpracovala: L. Daňková 

V měsíci říjnu děti 1. oddělení školní družiny navštívily Městskou knihovnu v Havířově – Šumbarku, kde proběhla beseda na téma „Máme rádi zvířata“. Děti si poslechly pohádku „O havranovi Hrubešovi“, pak podle obrázků zvířat žijících v pohádkách i přírodě doplňovaly křížovku, odpovídaly na hádanky a nakonec namalovaly nejoblíbenější zvířátko na výkresy, které budou vystavovat na nástěnce při vstupu do knihovny. Děti hezky spolupracovaly a s dobrým pocitem odcházely.

  Světový den zvířat – Kotulova dřevěnka Zpracovala: D. Schlossarková 

Děti 4. oddělení školní družiny navštívily akci Světový den zvířat v Kotulově dřevěnce. Dověděly se zajímavé informace o tom, proč je 4. říjen Světovým dnem zvířat i zajímavosti o vystavených zvířátkách. Také si děti prohlédly chalupu. Paní průvodkyně jim velmi pěkně vyprávěla o tom, jak se žilo dříve. Sice nám moc nevyšlo počasí, ale dětem se výlet líbil. Naplánovaly si ještě jeden, 25. 10., kdy bude slavnostní ukončení sezony.

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz