Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 
Výsledky matematických soutěží ve 2.pololetí tohoto roku na naší škole.Zpracovala B. Drabinová 

1.     Další soutěží byla Matematická Pythagoriáda. Té se 1. února zúčastnilo 32 žáků z pátého, šestého, sedmého a osmého ročníku. Výsledky nás nijak neohromili. Z 15 úloh jste museli zvládnout alespoň 9, a to se podařilo pouze Martinu Lipovému z 6. A, který jediný postoupil do okresního kola. Tam již úlohy byly náročnější a Martin nebyl úspěšný. 

2.     Poslední soutěží je matematická olympiáda. Školní kolo žáci řeší doma. Ten, komu se podaří vyřešit alespoň 4, pak postupuje do okresního kola. Do školního kola se zapojilo 8 žáků. Není to velký počet, ale šikovní matematici se mezi nimi našli. Z pátého ročníku Barbora Gonová, z šestého Martin Lipový a z osmého ročníku Anita Mizeráková a Natálie Duničková. Tito 4 žáci postoupili do okresního kola a 3 z nich byli úspěšní. Barbora Gonová z 5.B obsadila 13.místo z 34 žáků, Martin Lipový ze 6.A 16.místo ze 44 a Natálie Duničková z 8.B 13.místo ze 43 zúčastněných. 

 

Rádi bychom našli další skvělé matematiky, kteří se nebojí logiky, jsou matematicky hraví, baví je přemýšlet, neodradí je první neúspěch, jsou schopni se k řešení vracet a zkoušet to tak dlouho, až najdou správné řešení.

 

Dopravní soutěže ,,Mladý cyklista´´ Zpracovala D. Smékalová

Ve čtvrtek 4. května 2017 pořádala naše škola pod záštitou paní ředitelky Mgr. Dagmar Kondělkové a ve spolupráci s komisí Rady města BESIP městské kolo dopravní soutěže ,,Mladý cyklista´´, která se letos poprvé konala na novém Dětském dopravním hřišti v Havířově – Šumbarku. Čtyřčlenná smíšená družstva (vždy dvě dívky a dva chlapci)ve dvou kategoriích mladších a starších žáků soutěžila ve třech disciplínách: v jízdě zručnosti na kolech, v testech z pravidel bezpečnosti silničního provozu a v praktické zdravovědě. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 13 havířovských škol. Naši školu v mladší kategorii reprezentovali tito žáci: Adriana Pospíšilová a Barbora Gonová z V. B, Ondřej Kempný a Daniel Vávrů ze IV. A,  a za velmi nepříznivého počasí se umístili na pěkném 4. místě a patří jim za to naše poděkování.V obou kategoriích zvítězilo družstvo ze ZŠ Moravská v Havířově – Šumbarku.Rozhodčí u jízdy zručnosti dělali Ing. Dagmar Hejdová ze ZŠ Gorkého, Mgr. Lucie Vandriaková z naší školy, Iva Krpcová  a Roman Skácel z komise Rady města BESIP. Trestné body u testů z pravidel silničního provozu zapisovala Dana Brůnová a Ing. Jiří Lankočí, předseda komise Rady města BESIP. S panem Radimem Ledererem z ČČK spolupracovala u praktické zdravovědy paní asistentka Jana Dudová z naší školy. Všem děkujeme za skvěle odvedenou práci. Děkujeme také komisi Rady města BESIP za sponzorský dar – tatranky pro všechny závodníky.

Bezpečnost celé akce zajišťovali strážníci MP Havířov.Velkou pochvalu si zaslouží také žáci devátého ročníku a to: Magdaléna Mokrošová, Michaela Porubčanová, Matěj Vohnický a Petr Kanaloš z IX. A a Adéla Giecková, Adéla Maciejková, Kateřina Lipinová, Ines Porubská, Adéla Starinská, Mario Cavalcante a Lukáš Kubina z IX. B, kteří pomáhali u jízdy zručnosti, a Adéla Guznarová, Natálie Duničková, Eliška Janasová a Sabina Kokošinská  z VIII. B, které dělaly figurantky u praktické zdravovědy.Všechny fotografie z této akce pořídil Ing. Petr Ogrocki Ph.D. ze ZŠ Jarošova. Děkujeme.  

Okresní kolo turnaje Mc Donald´s Cup ve fotbale Zpracoval R. Kupczak

Ve středu  10.5.2017 naše škola pořádala okresní kolo turnaje Mc Donald´s Cup. Tento fotbalový turnaj je každoročně organizován pro mladší žáky. Spolupořadatelem byl Dům dětí a mládeže Juventus Karviná. Turnaje se zúčastnily celkem 3 týmy v kategorii 4. a 5.ročníků. Celkovým vítězem a zároveň postupujícím do krajského kola se stala ZŠ Dělnická z Karviné. Další místa obsadily PZŠ Český Těšín a ZŠ Gen. Svobody Havířov.  Turnaj měl skvělou atmosféru a reprezentanti všech škol předvedli skvělé výkony. Děkujeme všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v krajském kole. Zúčastněným žákům naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také týmu žáků, kteří se postarali o hladký průběh celého turnaje. Velké poděkování patří rovněž MFK Havířov. Po celý školní rok 2016/2017 spolupracovali s naší školou při pořádání všech fotbalových turnajů. Poskytli nám možnost hrát na svém hřišti s umělou trávou a pan Vančák skvěle odpískal všechny zápasy, včetně halových turnajů. 

 

Pohár rozhlasu 2017 Zpracovala R. Rektoříková

Celorepublikové atletické závody určené žákům 6.- 9. tříd základních škol se nazývají Pohár rozhlasu. Městské kolo proběhlo odpoledne 2. května na hřišti ZŠ M. Kudeříkové.  Závodů v šesti atletických disciplínách závodilo šest havířovských základních škol. Naši školu reprezentovalo 22 žáků v mladších i starších věkových kategoriích. Nejlépe se umístilo družstvo mladších žákyň, které díky výkonům Kristýny Bánovcové v běhu na 60 m, Simony Swaczynové ve skoku vysokém a Natálii Křenové v hodu kriketovým míčkem, vybojovaly třetí místo. Ve středu 10. května jim budeme držet palce v okresním kole.

Okresní kolo v minikopané Zpracoval R. Kupczak

V úterý 25.4.2017 naše škola pořádala tradiční okresní kolo turnaje základních škol v minikopané. V tomto roce jsme zvolili za místo konání Městskou sportovní halu Slavia v Havířově. Spolupořadatelem byl Dům dětí a mládeže Juventus Karviná. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů v kategorii 8.a9.ročníků. Celkovým vítězem a zároveň postupujícím do krajského kola se stala ZŠ Dělnická z Karviné. Na dalších místech se umístily ZŠ M.Kudeříkové, ZŠ 1.Máje, ZŠ U lesa z Karviné a ZŠ Gen.Svobody. Turnaj měl skvělou atmosféru a reprezentanti všech škol předvedli skvělé výkony. Děkujeme všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při sportovních soutěžích. Zúčastněným žákům naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také týmu žáků, kteří se postarali o hladký průběh celého turnaje. 

Vyhodnocení výtvarné soutěže BESIP Zpracovala L. Vandriaková

Dne 19.4.2017 se v sále oddělení hudby a umění Městské knihovny uskutečnilo slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže.Tuto soutěž vyhlásila komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu BESIP pro děti mateřských škol a žáky 1.stupně na téma:,,Kudy jezdíš v Havířově na kole." Naše škola již tradičně uspěla a celkem tři výkresy byly oceněny.V I.kategorii získala 2.místo Natálie Lipowská  z 1.A,ve III.kategorii 1.místo Jana Mašlarová ze 4.B a 2.místo Jana Bělicová z 5.A. Oceněné práce jsou vystaveny ve vestibulu Magistrátu města Havířova po celý duben. Všem uspěšným výtvarníkům gratulujeme!

 Havířovská liga škol – orientační běh Zpracoval R. Kupczak 

 V pátek 7. 4. 2017 se konaly v okolí naší školy závody v orientačním běhu. Hlavním organizátorem byl sportovní klub Orientační běh Havířov, z. s. ve spolupráci s ZŠ Gen. Svobody. Velké očekávání spojené s napětím jak se vypořádáme s tak obrovskou akcí, ještě násobilo vrtkavé aprílové počasí. Po celotýdenní krásné jarní idyle přišel teplotní šok. Prudké ochlazení doprovázel drobný, ale za to vydatný déšť. Závodníci se proto museli vypořádat nejen s orientací na trati, mapou, ale také s těžkým bahnitým terénem. Naštěstí nikdo „nezakufroval“ a překonání všech nástrah bylo pro všechny účastníky malým, ale významným vítězstvím. Celkový počet účastníků se vyšplhal na úctyhodných 386 žáků z 16 škol. Závodilo se v 8 věkových kategoriích (dvě kategorie byly vyhrazeny středním školám). V takto silné konkurenci umístit se na prvních příčkách vyžadovalo opravdu velké mistrovství. Jsme rádi, že i naší žáci zanechali v této „šumbarské bahenní lázni“ významnou, dokonce zlatou stopu! Nejlepšího výsledku dosáhla Kamila Kozielová v kategorii mladších žákyň. Její vítězství v čase 5minut 12 vteřin bylo naprosto suverénní. V jednotlivcích jsme již na medaile nedosáhli, ale v družstvech se nám dařilo. Družstvo žáků 1. stupně obsadilo celkově 2.místo a družstvo 2.stupně skončilo na děleném 4.místě. Všem našim závodníkům gratulujeme za příkladnou reprezentaci školy. Zároveň velké poděkování patří také žákům a pedagogům, kteří se podíleli na zdárném konání celé akce. A na samotný závěr citát z e-mailu Orientačního běhu Havířov: „Děkujeme ZŠ Gen. Svobody za poskytnuté zázemí závodu a vedení školy i spolupracujícím pedagogům za ochotný přístup!“ 

Dne 28.2. 2017 se na naší škole konalo školní kolo biologické olympiády Zpracovala B. Drabinová

Do soutěže bylo vysláno 12 žáků, šest žáků ze sedmého ročníku a šest žáků z osmého ročníku. Soutěž se skládala z teoretické části, kde žáci doplňovali správnou odpověď nebo vybírali z několika možných a z druhé části, kde podle obrázků určovali 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů. 

A výsledky jsou následující:  V kategorii 6. a 7. ročníků zvítězil Lukáš Kubálek ze VII.C s 38 body, na druhém místě skončil  Matěj Baliga ze VII.B s 36,5,body a na třetím místě se umístil Richard Unucka ze VII.B s 30,5 body

V kategorii 8. a 9. ročníků zvítězila Agáta Maliková z VIII.A se 43 body, na druhém místě skončila Bára Miksová z VIII.A se 41 body a na třetím místě se umístila Natálie Duničková z VIII.B s 35 body 

Leťs dance Zpracovala R. Rektoříková

Ve čtvrtek 30. března  2017 se konalo na ZŠ Karolíny Světlé městské kolo v soutěži pohybových skladeb. Žákyně naší školy se představily skladbou v kategorii menších skupin. Žákyně Adéla Giecková, Ines Porubská, Kateřina Lipinová, Magdaléna Mokrošová a Růžena Čadová předvedly krásný tanec a umístily se na výborném druhém místě. Poděkování patří paní učitelce Kateřině Helcel za sestavení choreografie. Po vyhlášení výsledků v pohybových skladbách pokračovala soutěž aerobním cvičením podle lektora. Čtyřčlenná porota hodnotila provedení (techniku cvičení), výraz a schopnost zachycení předvedeného. V kategorii 3.- 5. tříd reprezentovalo naši školu 11 dětí. V konkurenci 80 cvičících získal Dominik Pochylý 3. místo a Emílie Romaňáková místo druhé. Ve starší kategorii 6.- 9. tříd závodilo 7 našich dívek a Adéla Giecková vybojovala krásné 2. místo. Všem gratulujeme.

Stříbrný pohár Zpracovala R. Rektoříková

Z okresního kola v basketbalu v Karviné dovezly naše dívky stříbrný pohár.Turnaj pěti nejlepších družstev okresu se konal 29. března.  Pořadatelem soutěže byla ZŠ Majakovského v Karviné ve spolupráci s Krajským střediskem volného času Juventus. Hrálo se systémem každý s každým, utkání trvala dvanáct minut. Naše dívky prohrály pouze jednou a to s  Gymnáziem Komeského Havířov a odvezly si krásné druhé místo. Za tento úspěch vděčíme Janě Lipkové, Adéle Bírové, Saši Novákové, Magdaléně Sobčákové, Tereze Pilátové a Kristýně Lapišové.

OKRESNÍ  KOLO  V BASKETBALU – STARŠÍ  ŽÁCI Zpracoval R. Kupczak

      Dne 28.3.2017 proběhl basketbalový turnaj žáků 8. a 9. ročníků z okresu Karviná. Pořadateli byly karvinské ZŠ Majakovského a ZŠ Družby, na jejíž palubovce se turnaj konal. Spolupořadatelem turnaje bylo Krajské středisko volného času Juventus Karviná. Turnaje se zúčastnily 4 školy. Všechny si musely právo startu vybojovat v městských kolech a zde vlastně proběhla jakási obdoba evropského „Final 4“. V takto silné konkurenci se naše družstvo starších žáků neztratilo a umístilo na krásném 3.místě. Tým si zaslouží obrovské gratulace a uznání.   

Stříbrné družstvo dívek Zpracovala R. Rektoříková

Základní škola Na Nábřeží organizovala městské kolo ve vybíjené a naše dívky vybojovaly druhé místo.Městské kolo III. kategorie (6.- 7. třídy) proběhlo ve středu 22. března za účasti deseti škol. Děvčata vyhrála základní skupinu a porážela bez zaváhání všechna soupeřící družstva. Na lepšího soupeře dívky narazily při finálovém utkání. Ve vyrovnaném souboji se Základní školou Gorkého nakonec prohrály o dva "životy" a skončily druhé. Svým výkonem si zajistily postup do okresního kola.
Reprezentantky: Strachotová Valerie ze 7. A, Pilátová Terezie, Pavlechová Klára, Furejtová Klára, Bánovcová Kristýna  ze 7. C, Čelechovská Hana z 6. A, Lapišová Kristýna, Verébová Karin, Muchová Alena ze 6. B, Bělicová Jana z 5. A a Gonová Barbora z 5. B.

Laťka mládeže 2017 Zpracovala R. Rektoříková

Tradiční sportovní klání ve skoku vysokém proběhlo 7. března 2017 na ZŠ Marie Kudeříkové a naši žáci se v konkurenci havířovských škol neztratili.Městského kola se účastnilo 75 závodníků ve čtyřech kategoriích. Naši školu reprezentovalo 7 chlapců a 9 dívek. V kategorii starších žáků se nejlépe umístil René Pavlica z VIII. A a výkonem 155 cm obsadil 8. místo. V mladších žácích skončil Nicolas Vandriak ze VII. B se zdolanými 130 cm na děleném 5.- 6. místě. Simona Swaczynová ze VII. B dosáhla v mladších žákyních výkonem 120 cm na krásné 4. místo. Stříbrnou medaili kategorii starších žákyň, druhé místo, vybojovala překonáním laťky ve výšce 141 cm  Natálie Szottková z IX. B. Gratulujeme a přejeme "dobrý odraz" i v dalších soutěžích.

FUTSALOVÉ TURNAJE ŽÁKŮ HAVÍŘOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Zpracoval R. Kupczak

     Ve dnech 7.,8. a 14.února 2017 naše škola pořádala tradiční futsalové turnaje havířovských základních škol na Městské sportovní hale Slavia v Havířově. Spolupořadatelem byl Dům dětí a mládeže Asterix. Turnajů se zúčastnilo celkem 27 týmů ve třech věkových kategoriích. Nejsilnější konkurence byla v kategorii 6.a 7.ročníků, kde se představilo 12 týmů. Vítězem se stala ZŠ M.Kudeříkové, která ve finále porazila tým ZŠ Jarošova. Na 3.místě se umístila ZŠ Moravská. Naše škola v takto silně obsazeném turnaji skončila na 10.místě. Podstatně lepšího umístění dosáhli naši žáci v kategorii 8.a 9.ročníků. Vybojovali celkově krásné 6.místo a nutno podotknout, že ani jeden zápas neprohráli. V konkurenci 10 týmů nakonec zvítězila ZŠ M.Kudeříkové před ZŠ 1.Máje a ZŠ Fr.Hrubína. A jak si vedla poslední kategorie? V rámci McDonald´s cupu se střetli žáci 4.a 5.ročníků. Tohoto turnaje se sice zúčastnilo pouze 5 týmů, ale znova se potvrdilo, že havířovský fotbal má na čem stavět. Vítězem se stala ZŠ Gorkého. Náš tým nezklamal a obsadil nádherné 2.místo. Zároveň si odvezl také titul nejlepšího střelce turnaje. Stal se jím Marek Frais ze IV.A, který nastřílel 7 branek. Celkově 3.místo obsadila ZŠ M.Pujmanové. Turnaje měly skvělou atmosféru a reprezentanti všech škol předvedli úžasné výkony. Děkujeme všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při sportovních soutěžích. Zúčastněným žákům naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také týmu žáků, kteří se postarali o hladký průběh všech turnajů. 

Astronomická olympiáda  Zpracovala I. Kupská

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo „astronomické olympiády“. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - v kategorii G,H – 6. a 7. ročníky a kategorii E, F – 8. a 9. ročníky. Žáci vyhledávali s využitím encyklopedií a internetu odpovědi na zajímavé otázky na téma Sluneční soustava, planety, hvězdy, souhvězdí…Z kategorie G, H dosáhli nejlepších výsledků žáci Matěj Baliga (36 bodů), Lukáš Kubálek (28 bodů), Petr Kühnel (28 bodů), Lukáš Pokorný (27 bodů), Natálie Smrčková (27 bodů), Dagmar Vojkovská (27 bodů), Adam Cypra (24 body) a Eliška Dostálová )24 body).Z kategorie E, F dosáhli největšího počtu bodů Kateřina Lipinová (33 body), Tomáš Jánošík (27 bodů), Denisa Šmihulová (26 bodů), David Varga (25 bodů), Petr Kanaloš (23 body), Aneta Janíková (21 bod), Lukáš Klein (21 bod) a Jakub Kontrik (21 bod).Všichni tito žáci dosáhli požadovaného počtu, který je nutný pro postup do dalšího kola.  

Městské kolo ve šplhu Zpracovala R. Rektoříková


První prosincové pondělí jsme soutěžili v městském kole ve šplhu a vybojovali dvě bronzové medaile.Městského kola se účastnilo deset škol ve čtyřech kategoriích. Naše škola byla úspěšnější v  mladších kategoriích. Chlapci obsadili čtvrté místo a dívky ve složení  Kristýna Bánovcová, Kristýna Lapišová  a Adéla Hranická vybojovaly bronzovou medaili.  Kristýna Bánovcová skončila na  třetím místě i v kategorii jednotlivců. Gratulujeme.
 

Školní kolo ve šplhu- II. stupeň Zpracovala R. Rektoříková

 

V úterý 29. listopadu proběhlo ve velké tělocvičně školní kolo ve šplhu. Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu soutěžili žáci šestých a sedmých tříd. Po vyhodnocení a předání diplomů do soutěže nastoupili žáci tříd osmých a devátých.Je šplh na tyči oblíbená disciplína či ne? Některým se při představě kovové tyče začnou potit ruce a bušit srce v obavě, zda vyšplhají do výšky 4,5 m. Jiní hoří nedočkavostí, kdy už v tělesné výchově budeme šplhat a kolik pokusů pro měřený čas budou mít.  Zda budou soutěžit a reprezentovat třídu. V hodinách tělesné výchovy si šplh vyzkoušeli všichni žáci, za což si zaslouží pochvalu. Tři nejlepší dívky a chlapci každé třídy soutěžili v kategorii jednotlivců a zároveň bojovali o možnost reprezentovat školu v městském kole. Následoval souboj tříd ve čtyřčlenných štafetách.výsledky 

Basketbalový turnaj  žáků a žákyň havířovských základních škol Zpracoval R. Kupczak

Dne 6.12.2016 se konal turnaj pro žáky 6. a 7. ročníků havířovských základních škol v basketbale na hale ZŠ Žákovská v Havířově. Spolupořadatelem turnaje byl Dům dětí a mládeže Asterix. Turnaje se zúčastnilo 7 škol. V takto silné konkurenci se naše družstvo mladších žáků umístilo na 6.místě. Zároveň se zde konal také turnaj dívek. Naše škola vyslala do boje o cenné medaile družstvo složené z hráček 6.-9.ročníku. Takto silná reprezentace procházela turnajem naprosto bezkonkurenčně. V jistých momentech jejich hra připomínala slavný americký „Dream Team“. Bohužel v posledním zápase turnaje tým nezvládl koncovku s Gymnáziem Komenského. I přes tuto prohru, která znamenala „pouze“ 2.místo, si dívky zaslouží obrovské gratulace a uznání.   

Přírodovědný klokan  říjen 2016 Zpracovala B. Drabinová

     Dne 13. 10. 2016 se konala soutěž ,,Přírodovědný klokan“. Na naší škole proběhla poprvé a zúčastnilo se jí 17 žáků osmého a devátého ročníku. Soutěž probíhala v přírodovědné učebně a žáci si ověřili své všeobecné znalosti z matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Nejlépe skončila Agáta Maliková z VIII.A, získala 58 bodů, dále Kateřina Lipinová z IX.B s 55 body a Adéla Guznarová z VIII.B a René Pawlica z VIII.A s 49 body, z maximálního počtu 120.výsledky  statistika 

Soutěž mladých zoologů podzim 2016 Zpracovala B. Drabinová

 Dne 11. 11. 2016se konala soutěž v Zoo Ostrava na téma ,,PAPOUŠCI“. Z naší školy se na soutěž připravovala 4 pětičlenná družstva, dvě ze sedmého ročníku, jedno z osmého a jedno z devátého ročníku. Jeli jsme autobusem do Ostravy – Hranečník a odtud si udělali tříkilometrovou procházku k zoo. Soutěž pro naši školu začala v 12,00 a do té doby jsme se ještě připravovali a opakovali.  Za týden jsme se dozvěděli výsledky. Nejlépe skončili žáci sedmého ročníku, s 15ti body. Na velký úspěch to nestačilo, ale všichni soutěžící se dozvěděli nové poznatky o papoušcích, kde je jejich domov, čím se živí, jak se rozezná samička od samečka, který se největší a naopak nejmenší atd.vysledky

 Florbalová klání Zpracovala R. Rektoříková

V měsíci listopadu proběhla městská kola ve florbalu, která jsou součástí havířovské ligy základních škol. Naše škola se zúčastnila utkání v kategorii chlapců i dívek. Městské kolo dívek se uskutečnilo 8. listopadu 2016 v Městské sportovní hale Havířov za účasti družstev z deseti havířovských základních škol. Naši školu reprezentovalo deset žákyň šesté až deváté třídy.  I přesto, že dívky odehrály vyrovnaná utkání s ostatními družstvy, nepodařilo se jim postoupit ze skupiny do bojů o medaile. Nejlepší hráčkou našeho družstva s dvěma střelenými brankami byla žákyně Natálie Suranovská z 8.A.V kategorii starších chlapců se našemu družstvu vedlo mnohem lépe. 4. listopadu 2016 ve stejné Městské sportovní hale chlapci vybojovali třetí místo a postoupili do okresního kola, které se uskuteční 7. prosince. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen žák 9. B Lukáš Kubina. Chlapcům budeme v dalších utkáních okresního kola držet palce.

 Zpracovala R. Rektoříková

Dne 8. 11. 2016 se zúčastnily hráčky naší školy MK ve florbalu. I přesto, že dívky odehrály vyrovnaná utkání s ostatními družstvy,  nepodařilo se jim postoupit ze skupiny do bojů o medaile. Nejlepší hráčkou našeho družstva s dvěma střelenými brankami byla žákyně Natálie Suranovská.

 

 Cyklistická minisoutěž Zpracovala B. Drabinová

Chtěla bych vás informovat o průběhu a výsledcích cyklistické minisoutěže, která má na naší škole desetiletou tradici. výsledky

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz