Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  

Den dětí Zpracovala R. Rektoříková

První den v červnu patří dětem a ty si ho užily „pohádkově“. Pro první stupeň byla na školním hřišti připravena akce pod názvem Z pohádky do pohádky. Ve čtvrtek se škola zaplnila pohádkovými kostýmy žáků, kteří během dopoledne plnili úkoly na motivy známých pohádek.  V Obušku z pytle ven skákali v látkovém pytli, ve Zlatovlásce hledali ztracené korálky, v Harry Potterovi zdolávali překážkovou dráhu na koštěti, v Mrazíkovi házeli dřevěným polenem do dálky a v Kocourovi v botách běželi ve velkých gumácích. Ukázali svoji rychlost, obratnost, sílu i trpělivost a zažili spoustu legrace. Všichni si zasloužili originální papírovou medaili a sladké gumové medvídky. Poděkování patří všem žákyním IX. A a IX. B za pomoc při organizaci i tvorbu medailí.

 

Český den proti rakovině Zpracovala Š. Miklasová

10. května 22017 se naše škola již potřetí zapojila do celonárodní sbírky „Český den proti rakovině“, jež je nejstarší sbírkou v ČR a koná se pravidelně od r. 1996. Tématem letošního ročníku byla skupina nádorů hlavy a krku a jejím cílem je především prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. Zakoupením kytičky měsíčku lékařského v hodnotě 20 Kč se naše škola zasloužila o výtěžek ve výši 5 360 Kč. Onkologická organizace INNA se sídlem v Havířově děkuje všem rodičům, žákům a zaměstnancům školy, kteří se sbírky účastnili. Za město Havířov byla odeslána na účet Ligy proti rakovině částka 181 904 Kč.  

Exkurze do Vítkovic Zpracoval R. Kupczak

V pátek 28. 4. 2017 se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do Vítkovických železáren. Počasí nám sice nepřálo, ale náladu a odhodlání spatřit něco nového nám to nezkazilo. Již samotná cesta nám slibovala jisté dobrodružství. Vydatný déšť zvedal hladiny řek, Ostravice se jen zázrakem držela ve svém korytě, ale drobné potůčky kolem Rudné se na zpáteční cestě rozlily a náš autobus chvílemi připomínal obojživelné vozidlo.  Na smluvené místo jsme dorazili přece jen v pořádku a s mírným časovým předstihem. Paní vrátná nás vlídně přivítala, vybavila slušivou bílou přilbou a předala dvěma průvodcům. Ti nás zavedli do „Smaltovny“. Zde si žáci mohli prohlédnout celý výrobní proces, kdy se plechový polotovar mění ve smaltovaný výrobek. Jeho využití je v zemědělství, chemickém průmyslu nebo v čističkách odpadních vod. Poté byli žáci uvedeni do společenské místnosti, kde jim byla krátce představena celá výrobní kapacita Vítkovických železáren. Dále byli seznámeni s možnostmi studia a učebními obory, které společnost nabízí. Exkurze se všem velmi líbila. Velké poděkování patří organizátorům, kteří nám věnovali svůj čas.

     Zápis do prvních tříd Zpracovala L. Novotná 

Ve dnech 3.4. a 4.4. 2017 proběhl na naší škole zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018, který nesl název „Zdravá škola – zdravé dítě“. Budoucí prvňáčci ukázali, co umí, jaké mají dovednosti a návyky. Na památku si domů odnesli dáreček a mohli se vyfotit. Dětem se zápis velmi líbil, domů odcházely s úsměvem a na první třídu se těší.

 

 

  Škola v přírodě Zpacovala D. Smékalová

Hned po jarních prázdninách, v pondělí 20. března 2017, jeli žáci 3. ročníku a někteří žáci ze 4., 5. a 6. ročníku do Školy v přírodě do rekreačního střediska Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova.

I když jim počasí moc nepřálo, pod vedením úžasných instruktorů Petra a Matěje, kteří si žáky rozdělili na Vlčata a Vítěze, zažili pět dnů plných adrenalinu.Vyzkoušeli si lukostřelbu do slaměných terčů, lezli na horolezecké stěně, zkusili si bungee running (běh na pružném laně) a bungee trampolínu, největší odvážlivci lezli na vysokých lanech. Zahráli si armygame v dřevěných domcích za Relaxou a hráli různé týmové a míčové hry, v lese stavěli domečky z přírodnin.Na šestikilometrové vycházce si prohlédli Medvědí skálu, dozvěděli se, jak vypadal milíř a jak se v něm vyrábělo dřevěné uhlí, viděli už i rozkvétající devětsily.Poslední večer si děti mohly zatancovat na diskotéce a jeden z instruktorů pro ně připravil ohňovou show.Všechni žáci byli spokojení, odvážní a jako upomínku si domů přivezli pamětní list. 

Lyžařský výcvik 2017 Zpracovala B. Drabinová

Školní projekt Sněhulák pro děti, minijarmark a kulturní vystoupení žáků 5.ročníku Zpracovali Š. Miklasová a M. Šulec

Na sklonku adventního období se na naší škole uskutečnil charitativní projekt Sněhulák pro děti spojený s vánočním minijarmarkem. Děti se tak zapojily do celorepublikové akce, jejímž cílem je umožnit africkým dětem dopravit se do školy. Výtěžek bude věnován společnosti Kola pro Afriku na převoz jízdních kol a dále na podporu dívky Aminaty Soumah z  Guiney, kterou škola podporuje ve vzdělávání. Každá třída vytvořila sněhuláka podle fantazie z nejrůznějších materiálů a představila toho svého veřejnosti a rodičům v úterý 20. prosince 2017. Výstava se konala ve vestibulu školy. Návštěvníci mohli přispět libovolnou částkou a jako pozornost obdrželi zdobený perníček. Dostali také hlasovací lístky s počtem bodů a vybírali nejhezčího sněhuláka, což sledovali  zástupci tříd s velkým napětím. Ve vestibulu školy zároveň probíhal prodej výrobků s vánoční tematikou. K příjemné atmosféře tohoto odpoledne přispělo také vystoupení žáků tříd V. A a V. B ve školní jídelně. Diváci odměnili recitaci, hudební  a taneční kreace „čertíků a andělů“ nadšeným potleskem. Děkujeme všem, kteří k nám zavítali a tuto akci podpořili.https://youtu.be/jhHK_XeU6n0 - školní video  

Evropou za 5 hodin Zpracovala P. Inemanová

Dne 24. 11. se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Evropou za 5 hodin. Všechny třídy 2. stupně se proměnily v jednotlivé evropské země, a to doslova. V Maďarsku jste si mohli poležet u Balatonu, ve Španělsku zatančit flamenco, ve Velké Británii si dát čaj se samotnou královnou. Italové vás srdečně pozvali do své pizzerie, Norové zase pohostili waflemi a Němci nezapomněli napéct vynikající vdolečky. V Řecku jste se mohli setkat se samotným vládcem všech bohů Diem a ve Francii si posedět po Eifelovkou. A když už vám bylo z toho všeho běhání a zjišťování horko, stačilo nakouknout do Ruska a rázem jste se ocitli v Mrazíkově království. Vášeň pro poznávání a objevování nového nezapřeli ani malí cestovatelé z 1. stupně, kteří mnohé země poctili svou návštěvou. S chutí se zapojovali do všech úkolů, učili se pozdravy v cizích jazycích a obdivovali, co jejich starší spolužáci zvládli připravit. Každá země se prostě snažila být tou nejlepší. O tom, kterému státu se to nakonec povedlo, rozhodli žáci z řad cestovatelů, kteří po celý den putovali po naší „malé školní Evropě“. Na třetím místě se umístilo Norsko (třída IX. B), druhé místo obsadila Itálie (třída VII. A) a první příčka patřila bezkonkurenčně Rusku (třída IX. A). Moc děkujeme všem žákům i učitelům za elán a nadšení, se kterým se do celého projektu zapojili. 

Mikulášská nadílka - zpracovala Eva Kalábová

Dne 6. 12. 2016 naší školu navštívil Mikuláš, anděl a čert. Již od první vyučovací hodiny klepali na dveře tříd prvního stupně. Byli slyšet na chodbách, už když se blížili ke třídám, protože čert dělal velký kravál svým pekelným řetězem. Hned v první navštívené třídě si žáci pro Mikuláše a anděla připravily krásné taneční vystoupení. Čert se bohužel neudržel a poskakoval vedle tanečníků. V dalších třídách čert odnesl žákům paní učitelku a pokoušel se s ní odletět do pekla. To se však nelíbilo jak žákům, tak jejich učitelkám. A protože měli žáci nachystané krásné básničky, Mikuláš s andělem čerta přemluvili, aby dětem paní učitelku vrátil. Čert se ustrnul a přání žáků vyhověl. Pak ještě Mikuláš zjišťoval, který žák byl celý rok zlobivý. V každé třídě se nějaký ten „zlobivec“ našel, ale po slíbu, že se napraví, nakonec čert nikoho do pekla neodnesl.  Anděl tedy rozdal všem žákům mikulášskou nadílku a to i našim nejmenším v přípravné třídě. Dokonce žákům prvních tříd Mikuláš slavnostně předal nové slabikáře.  Poté se všichni tři mužíci odebrali do svých domovů -  nebe i pekla, aby se zase mohli setkat příští rok. 

Přípravná třída ZŠ Generála Svobody Zpracovala P. Stančíková 

Již po několik let je na ZŠ Generála Svobody zřizována přípravná třída, která je určena těm nejmenším žákům. V letošním roce je v naší přípravné třídě 14 dětí, které jsou pod citlivým a trpělivým vedením paní učitelky Aleny Milatové systematicky připravovány na vstup do povinného vzdělávání v základní škole. Své letité pedagogické zkušenosti paní učitelka využila k tomu, aby dětem připravila motivující a stimulující prostředí.Hodiny jsou tématicky vedené, děti se učí přizpůsobit se školnímu režimu dne, zapojovat se do činností ve třídě, zachovávat pravidla slušného chování, samostatnosti. Rozšiřují si slovní zásobu, učí se správné výslovnosti, pozornosti na poslech pohádky, porozumění textu. Pomocí her jsou seznamovány s prvními číslicemi a písmeny. Při výtvarných činnostech se děti seznamují s tužkou, jejímu správnému držení. Učí se spolupráci, komunikaci s kamarády. Společně se seznamují se základními poznatky o životě ve společnosti i přírodě. Za uplynulé tři měsíce docházky udělala paní učitelka s dětmi obrovské pokroky. Svým přístupem si získala nejen žáky, ale i rodiče, které se snaží maximálně informovat a zapojit do dění ve třídě. V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku a i žáci z přípravné třídy společně vytvořili sněhuláka, kterého by rádi věnovali dětem do Afriky. V tomto jim pomohla maminka jednoho z žáků a výsledek se dětem náramně povedl. 

Tonda Obal Zpracovala Š. Miklasová

Tonda obal je název interaktivní besedy spojené s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Žáci naší školy se této akce účastnili poslední listopadový den, kdy pracovníci společnosti EKO-KOM strávili u nás 5 vyučovacích hodin. Prostřednictvím výstavky, názorných filmů, praktických činností, ale především zajímavě vedené besedy se žáci dozvěděli informace o správném třídění odpadu a jeho následném využití. Pro většinu žáků byly některé poznatky zcela nové a překvapivé, zvláště ty, jež se týkaly našeho regionu. Cílem programu, který byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, byla podpora vědomí  odpovědnosti každého z nás za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. 

Dárek pro město Zpracovala L. Novotná

Když se děti rozhodly zúčastnit se soutěže, lámaly si hlavu, jaký dárek městu dají. Nemohly se shodnout. Nápadů přišlo mnoho. Rozhodly se tedy, že městu dají každý den dárečky hned dva. Vyrobily adventní kalendář pro své město. Každý den dostane jeden dáreček ve formě výrobku z materiálu, který je běžně určen k vyhození, a druhý dáreček ve formě úkolu, jež děti splní pro své město. A protože děti vyráběly s obrovským nadšením a nasazením, sešlo se výrobků více než by se do kalendáře vešlo. A tak, jako se děti těší na své dárky pod stromečkem na Štědrý den, se také město může těšit na své dárečky pod stromečkem, které mu děti nadělí.  Výrobky i úkoly se dětem velmi podařily a těší se, až budou své úkoly plnit.   

Posbírej odpadky kolem svého domu.Pomoz mamince s úklidem.Nasypej zrní do ptačího krmítka.Zameť chodník.Pomoz sousedům vynést odpadky.Poraď sousedům jak recyklovat odpad.Běž s kamarády uklidit park.Zalij květiny.Než něco vyhodíš, zkus to zužitkovat nebo něco vyrobit.Nasbírej kaštany, žaludy a dej je zvířátkům do krmelce.Roztřiď odpadky do správných košů.Po cestě ze školy sbírej odpadky a házej je do koše.Vyrob něco pěkného z petlahve.Odhrň sníh nebo zameť listí z chodníku před domem.Povídej ostatním o ekologii.Vyrob plakát s tématem ekologie.Nasypej do krmelce seno pro zvířátka.Ukliď kolem řeky.Vyrob jednoduché krmítko pro ptáky a zanes jej do lesa.Zkus vyrobit recyklovaný papír.V lese si vyber strom, pověs na něj jablka a mrkve a pod něj nasypej kaštany.Vyrob vánoční ozdobu z ruličky od toaletního papíru.Vysvětli alespoň třem lidem, proč je ekologie důležitá.Chraň přírodu 

Vyhodnocení výtvarné soutěže k Evropskému dni bez aut Zpracovala D. Smékalová

V pátek 19. září 2016 se na naší škole v rámci Evropského dne bez aut konala výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně.vyhodnocení

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz