Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 Dravci v 7. A Zpracoval M. Šulec

Dne 3. června 2015 se naše třída zúčastnila akce – „Ukázka dravců pro školy“. Akci pořádala společnost Zayferus - obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků. Žáci si dravce prohlédli a dostali výklad o tom, čím je který dravec zajímavý. Po krátkém a poučném výkladu proběhly letové ukázky dravců. Pro děti byly připraveny také soutěže - soutěžilo se o pexesa s dravci a nádherný kalendář. Další možností bylo zavolat si dravce na ruku. A hlavní výhra – volná rodinná vstupenka do Lednice. Hlavní výhru si odnesl žák z naší třídy – Tadeáš Římánek. Účastí na této akci jsme přispěli na ochranu dravých ptáků.

 

Školní výlet 7. A „Svět techniky“ v Ostravě Zpracoval M. Šulec

 

26. 5. 2015 jsme absolvovali školní výlet do „Světa techniky“ v Ostravě. Počasí nám zrovna nepřálo, tak jsme byli rádi, že jsme výlet měli „pod střechou“. K tomu nechyběla dobrá nálada, tak jsme si výlet pořádně užili. Jedinečná interaktivní expozice je umístěna v budově bývalé VI. energetické ústředny v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě a je členěna do osmi tematických expozic inspirovaných názvy knih francouzského spisovatele Julese Verna. Odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Viděli jsme zde celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.  Cílem našeho výletu bylo přiblížit našim žákům problematiku vědeckých oborů a na praktických příkladech si vyzkoušet, že technika není žádný strašák, ale záživný obor s budoucností.

 

 Jak tráví volný čas třída VIII.A Zpracovala Š. Miklasová

Jak jinak v tomto období, než sledováním MS v hokeji. A na jeden ze zápasů – USA : Slovinsko se žáci této třídy vydali fandit do ostravské ČEZ arény. Nedělní odpoledne 10.května jsme tak strávili v úžasné atmosféře vyprodaného stadionu. Po delším rozhodování nakonec patřila naše podpora Slovincům, přestože výsledek zápasu neskončil podle našich představ. Zato Bob a Bobek nezklamali.

 Tradiční Den Země 7. A Zpracoval M. Šulec

Po poctivém úklidu v okolí školy jsme na náměstí Republiky v Havířově navštívili tradiční Den Země, kde bylo pro děti několik stanovišť převážně s ekologickou tématikou. Do programu byla zapojena také havířovská městská policie, hasiči a střediska volného času. Děti se mohly zúčastnit také řady různých soutěží.

  Beseda v knihovně 7. A Zpracoval M. Šulec

V měsíci březnu proběhla beseda v knihovně na téma „Humor v literatuře“.  Beseda byla určena žákům 8. ročníků. Žáci měli možnost seznámit se „ s humorem v literatuře“ současných českých i zahraničních autorů. Beseda byla doplněna ukázkami.  Beseda byla také jednou z možností, jak přivést děti k literatuře. Nabídnout jim knihy, u kterých se zaručeně zasmějí.

  Tvořivá dílna s rodiči v 2. B Zpracovala P. Rudzká

  Dne 27.11. se poprvé uskutečnily tvořivé dílny žáků II.B se svými rodiči. Tyto „Dílny“ bych si přála uskutečňovat každý měsíc, většinou ve čtvrtky mezi 15-16hodinou, kdy dorazí děti se svými rodiči, popř. sourozenci a jinými rodinnými příslušníky. Ráda bych tyto „dílny“věnovala dětem a jejich rodičům a možnosti dopomoci s učivem nebo tomu, že si společně něco vyrobíme a ke společnému seznámení. Naše první setkání  se uskutečnilo ve velmi příjemné  atmosféře. Rodiče či prarodiče se svými dětmi čekali v atriu školy, kde jsem si je „vyzvedla“ a naše kroky pak směřovaly do třídy,kde již byly upraveny lavice v pracovním uspořádání a materiál k tvoření. V hodině jazyka českého jsme tento týden začali probírat učivo o významu slov  - slova protikladná.  A jelikož se  blíží i  Mikuláš, využila jsem těchto dvou symbolů a propojila jak protiklad, tak Mikuláše v těchto dílnách k vytvoření čerta nebo andílka. Děti si mohly zvolit, co si společně se svými blízkými vytvoří. Každý výrobek vyžadoval jiný postup a kreativitu přítomných. Pracovali jsme s běžně dostupnými materiály od tvrdých výkresů, barevných papírů, papírových kapesníků k alobalu. Ostatně na výsledky se můžete podívat na konci tohoto povídání. Těším se na další setkání, které se uskuteční 11.12. a vaši dopomoc s výrobky na vánoční jarmark, na který jste srdečně zváni. A děkuji všem „dospělákům“ a dětem, že nelenili a dorazili.

    Projekt NatTech Zpracovala I. Kupská

 V rámci projektu NatTech – podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, do kterého je aktivně zapojena SŠ hotelová, obchodní a polygrafická v Českém Těšíně, se žáci letošních osmých tříd vydali na výjezdy za technickými a přírodovědnými památkami. Jsme jednou z 16 škol v okrese Karviná, kterou si střední škola vybrala a pro kterou připravuje nejen výjezdní akce, ale také workshopy uskutečňované na půdě střední školy. 29. 9. 2014 -  workshop      s přírodovědnou tématikou; První workshop biodiverzity v tomto školním roce absolvovali žáci 8. třídy naší školy. Pod odborným dohledem vyškolených členů přírodovědného kroužku z řad studentů SŠ hotelová, obchodní a polygrafická v Českém Těšíně si žáci naší školy zasoutěžili při poznávání rostlinných druhů vyskytujících se v přírodních biotopech České republiky, rozeznávali pobytové znaky zvířat našeho regionu a jejich přirozené i umělé úkryty vytvořené člověkem. Žáky ZŠ protentokrát nejvíce zaujalo rozpoznávání ptáků podle peří a identifikace plodu a semen různých dřevin a bylin. Viz fotodokumentace. 7. 11. 2014 – workshop s ekotématikou; V první části tohoto setkání žáci zhlédli velice zajímavou přednášku doplněnou prezentací na téma voda (rozložení vody na zemi, znečistění vody, vysychání vody – téma propojeno se zeměpisem). Poté proběhla živá diskuse se žáky na toto téma. Naši žáci byli velice komunikativní a prokázali široké znalosti dané problematiky (ekologie, znečištění, zeměpis). Dva nejschopnější „mluvčí“(Samuel Lukasz a Pavel Kolář) byli oceněni věcnými dary.Ve druhé části workshopu žáci plnili praktické úkoly v chemické laboratoři. viz. fotodokumentace. Celé setkání bylo zakončeno chutným obědem.

  Adaptační program VI.B, Zpracovala: Mgr. Lucie Kubíčková

 Ve dnech 10. 9. 2014 a 17. 9. 2014 probíhal adaptační program VI. B v prostorách školy pod vedením školní psycholožky Mgr. Lucie Kubíčkové a třídního učitele Mgr. Radka Kupczaka. Celého dvoudenního programu se zúčastnilo 27 žáků třídy. Pro žáky byl na první dvě hodiny připraven komunitní kruh ze židlí, kdy na žáky čekaly seznamovací a komunikační techniky. Další dvě hodiny se uskutečnily v tělocvičně školy. Po společné kreativní rozcvičce a dalších kontaktních technikách vyšel žákům čas i na jejich oblíbenou vybíjenou. Jako třída, která táhne za jeden provaz, se žáci projevili při aktivitě s obručí, kdy se všichni navzájem povzbuzovali k lepším výsledkům. Žákům se nakonec podařilo pokořit rekord školy a obruč při počtu 27 žáků obešla celé kolo v čase 1:18minut. Dvouhodinový pobyt v tělocvičně byl nakonec ukončen společnou aktivitou, kterou vedl jeden ze žáků (viz foto). Na konec prvního dne jsme s žáky stanovili tři základní pravidla ve třídě. Druhý den začal preventivní hodinou na téma bezpečného chování v okolí školy a na ulici, opatrnosti s cizími lidmi, dále prevencí na sociálních sítích a možnosti bránit se. Žáci byli velmi otevření a hodina rychle uplynula. Během dne nám vyšlo počasí a jednu hodinu žáci strávili na hřišti školy, kde se znovu projevil jejich týmový duch a nadšení pro hru. Konec druhého dne žáci završili společným výtvorem svých dlaní na papír (viz foto). Tento adaptační program poskytl třídnímu učiteli možnost poznat třídu v různých situacích a žákům dal prostor poznat svého třídního učitele i v jiných podmínkách.

 Adaptační program VI.A Zpracovala: Mgr. Lucie Kubíčková

Ve dnech 9. 9. 2014 a 15. 9. 2014 probíhal adaptační program VI. A v prostorách školy pod vedením školní psycholožky Mgr. Lucie Kubíčkové a třídní učitelky Mgr. Beaty Drabinové. Celého dvoudenního programu se zúčastnilo 27 žáků třídy. Pro žáky byl na první dvě hodiny připraven komunitní kruh ze židlí, kdy na žáky čekaly seznamovací a komunikační techniky. Během těchto dvou hodin dostali žáci také minitest, jak moc znají svojí školu a jak si všímají věcí kolem sebe. Další dvě hodiny probíhaly na hřišti školy. Po společné rozcvičce a dalších kontaktních technikách vyšel žákům čas i na fotbal. Na konec prvního dne si žáci společně s třídní učitelkou stanovili pravidla soužití ve třídě a následoval rozbor prvního dne. Druhý den začal vlastní tvorbou žáků, kdy měli pomocí pastelek ztvárnit svůj portrét a slova nebo věty, které nejraději slyší a říkají. Další hodinu žáci vytvořili společné dílo ze svých dlaní a prstových barev (viz foto).  Žákům během dne vyšel čas, aby si vyzkoušeli aktivity v tělocvičně. Jedna aktivita byla v rukou žáka (viz foto). Ke konci druhého dne měli žáci relaxační hodinu, při které si napsali dopis do budoucnosti. Na úplný konec následovalo zhodnocení celého programu.

 VII. A - Evropský týden mobility 2014 Zpracoval M. Šulec

V rámci Evropského týdne mobility 2014 proběhly na naší škole akce: Bezpečné in – line bruslení, vybrané třídy se účastnily Běhu naděje, na prvním stupni proběhla malá dopravní soutěž, pro někoho výtvarná, pro někoho praktická, na druhém stupni cyklistická minisoutěž. Naše třída VII.A, absolvovala cyklistickou minisoutěž.

 

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz