Návštěva legiovlaku Pro mnohé pravděpodobně zůstane pondělí 27. 9. 2021 jenom dalším z obyčejných všedních dní. Možná by to tak bylo i pro nás, žáky 9. ročníku. Další všední školní den. Ale nebyl! Den před svátkem české státnosti jsme najednou byli vytrženi ze stereotypu školních dní neobyčejnou událostí. Do Havířova již podruhé v krátkém čase přijel Legiovlak a my jsme měli skvělou příležitost ho navštívit. V pondělí jsme společně se svým třídním učitelem vyrazili na havířovské nádraží. Typické podzimní počasí již samo o sobě navozovalo atmosféru dlouhé anabáze československých legií zdánlivě nekonečnou Sibiří, ale v nás postupně narůstalo očekávání a hlavně zvědavost. V našich hodinách dějepisu jsme se sice dostali k tématu první světové války a našim československým legiím, dozvěděli jsme se, jak legionáři žili a po boku koho bojovali, ovšem sto let staré události byly jen učivem. Teď jsme konečně mohli tu historii alespoň trochu zažít. Při příchodu na nádraží jsme všichni užasli. Všichni vlaky známe a každý z nás vlakem cestoval, ale zde stála historie. Putovní muzeum československých legií, moderní a zároveň autentické, kontrast na pozadí mladého města. Již takto jedinečnou atmosféru dokreslovali vojáci, kteří v dobových uniformách postávali na peróně. K našemu překvapení se nás jeden z nich ujal jako průvodce. Byli jsme vtaženi skoro dokonale do dějin. Prohlídku jsme začali 15 minutovým videem, jež nám přiblížilo poslání legie a ukázalo také několik významných osobností z řad legionářů. Poté následovala již samotná exkurze jednotlivými vagony. Seznámili jsme se s vozem polní pošty, těpluškou, plukovní prodejnou, krejčovskou a kovářskou dílnou, zdravotním, štábním, velitelským a obrněným vozem a vozem plošinovým. Mohli jsme se také podívat na staré exempláře věcí, které u sebe nosili legionáři, jako byly například zbraně, různé spisy písní, hygienické potřeby nebo suvenýry. Viděli jsme speciální prostředky medicíny, ukázky legionářských uniforem i arzenálu. Veškeré naše všetečné otázky byly průvodcem ochotně zodpovězeny. Prohlídku jsme ukončili sokolským pozdravem „Nazdar!“ Rebecca Rzymanková (IX.B) a Mgr. Radek Kupczak