Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 Činnost Žákovské samosprávy pro školní rok 2017/2018

Úkol stály:

Žákovská samospráva se bude scházet dle potřeby, většinou asi jednou za měsíc. Žákovskou samosprávu povede v tomto školním roce Mgr. Naděžda Mayerová a Mgr. Miroslav Šulec ve spolupráci se zvoleným výborem ŽS.

-          Zástupci tříd budou spolupracovat s třídními učiteli a vždy po schůzce svolají a provedou třídnickou hodinu.

-          O zveřejnění informací se celoročně bude starat skupina propagátorů – a to pravidelnými informacemi na nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách školy.

-          Zvolené vedení žákovské samosprávy povedou schůzky ŽS a budou shromažďovat poznatky tříd.

-          Zástupci za daný ročník se budou snažit o partnerský přístup k třídním učitelům, o komunikaci s třídou, kolektiv třídy budou povzbuzovat a vést při aktivitách pro školu.

-          Úzký výbor ŽS bude spolupracovat s vedením školy, zvát vedení školy na důležité schůzky, informovat vedení školy o připravovaných aktivitách ŽS.

Plán akcí na školní rok 2017/2018 

Základní škola Havířov – Šumbark  Gen.Svobody 16/284 okres Karviná

 

Plán činnosti Žákovské samosprávy

Školní rok: 2017/2018

Členové ŠŽS: žáci 4. – 9. ročníku ZŠ Gen.Svobody

Garant: Mgr. Naděžda Mayerová, Mgr. Miroslav Šulec

  

Činnost

Termín

1.        schůzka ŽS

Volba členů žákovské samosprávy

Volba předsedy žákovské samosprávy

Volba zapisovatele

                 Schválení plánu činnosti

 

   září 2017

2.        schůzka ŽS

Schránka důvěry

Akce ve ŠJ – Bobřík mlčení pro žáky i učitele _____________________________________________________________

3.        schůzka ŽS

Spolupráce žáků 1. a 9. tříd / eventuálně 8. tříd/

Vyhlášení celoroční soutěže „ O nejhezčí třídu“

Vyhlášení celoroční soutěže „ Květinová třída“

Vyhlášení soutěže „EKO třída“ – sběr papíru a víček

Vyhlášení soutěže „ Halloweenské tvoření“

 

 

říjen 2017

4.        schůzka ŽS

Halloweenské tvoření / výstava výrobků z dýní/ vestibul školy

přelom říjen-

listopad 2017

5.        schůzka ŽS

Vyhlášení soutěže „ Naše vánočně vyzdobená třída“

Spolupráce při organizaci vánočního jarmarku

 

 

prosinec 2017

6.        schůzka ŽS

Podpora organizace sběru papíru a víček: „Volá tapír, třiďte papír“

 

leden 2018

7.        schůzka ŽS

Vyhlášení soutěže „Valentýn“ soutěž o nejkrásnější přání -VALENTÝNKU

 

 

 

únor 2018

8.        schůzka ŽS

21.3. Ponožkový den – světový den Downova syndromu –

 „Na každou nožku jinou ponožku „

 

 

 

 

březen 2018

9.        schůzka ŽS

Zápis žáků do prvních tříd – pomoc při organizaci

 

duben 2018

10.     schůzka ŽS

Akademie školy

 

 

květen 2018

11.     schůzka ŽS

Vyhlášení výsledků celoroční soutěže „ O nejhezčí třídu“,

 o „Květinovou třídu“, o „EKO třídu“.

 

červen 2018

   

Příkladné chování a vystupování zástupců ŽS

Vymýšlení smysluplných akcí, které by se eventuálně mohly stát tradicemi školy

 

Spolupráce při organizaci školních akcí, jarmarků, soutěží apod.           

 

Informace na webových stránkách školy  

 

Šetření energiemi     

 

Třídění odpadů  

Samostatnost jednotlivých členů ZŠ

Samostatné a společné schůzky dle potřeby

Zařazování tematických dnů

             

 

 

 

průběžně

Základní škola  Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284  okres Karviná

 

Žákovská samospráva

Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen a pracovat v nich.

   Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným orgánem školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí prostor pro zapojení žáků do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Zprávy o činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé akce budou zveřejňovány na nástěnce  školy a webových stránkách školy.

 

 

   Stanovy žákovské samosprávy: 

- žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně

- žáci 4. - 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce

- členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení

- členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídního učitele

- zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena

- pokud jsou nemocni oba členové samosprávy zastupující třídu, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce

- člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen

- o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy

- stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy  školy a webových stránkách školy. 

- na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá

  

 

Cíle žákovské samosprávy: 

- žáci se aktivně podílejí na životě školy

- učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým) 

- o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy

- na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat

- za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali

- při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy

  

 

Práva a povinnosti člena samosprávy: 

- právo volit a být volen

- pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy

- přicházet s novými náměty, které by mohly zlepšit prostředí školy

- snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se (s dospělými) problém vyřešit

- komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace

- informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost

- pomáhat při organizaci společných akcí, akcí školy

 

Žákovská ústava

 

 

V Havířově dne  1. 9. 2017  Mgr. Naděžda Mayerová a Mgr. Miroslav Šulec                             

                                                                                           

 

 

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Srpen 2018 »
Po Út St Čt So Ne Týden
30 31 1 2 3 4 5 31
6 7 8 9 10 11 12 32
13 14 15 16 17 18 19 33
20 21 22 23 24 25 26 34
27 28 29 30 31 1 2 35
3 4 5 6 7 8 9 36


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2018 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz